ŠIAULIŲ "DERMĖS" MOKYKLA

 

NAUJIENOS                  

 Mėnesiniai veiklos planai

Birželio 9 d. 5-6 kl. mokiniai dalyvavo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamoje prevencinėje akcijoje „Būk saugus, mokiny!“. Mokiniai buvo supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis buityje ir gamtoje, gilino gaisrinės saugos žinias, ugdėsi saugios gyvensenos įpročius. Inspektorė Ž. Tarvydaitė paaiškino, kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis jam kilus, supažindino su ugniagesio veikla ir skubios pagalbos tarnybų telefono numerio 112 paskirtimi.                                                               

                                                                  Socialinė pedagogė D. Balandienė 

Kviečiame visus aplankyti mūsų socialinių partnerių, Šiaulių menų mokyklos, organizuotą Tarptautinę virtualią kūrybinių darbų parodą - konkursą "Miško dvasia. Medžiai", kurioje tarp 569 kūrėjų dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai.
Vakar buvo paskelbti konkurso rezultatai. Džiaugiamės ir sveikiname  4a klasės mokinį Kajų Lukošių (auklėtoja Ilona Garalevičienė) laimėjus nominaciją "Už įdomią temos interpretaciją" ir linkime jam naujų idėjų ir kūrybinės sėkmės ateityje!

Kartu su visu pasauliu ir mes, Šiaulių "Dermės" mokyklos bendruomenė, birželio 1 - ąją dieną minėjome Tarptautinę vaikų gynimo dieną.   


Š.m. birželio 1 d. mūsų mokyklos pedagogai su šokiu "Šok, šok, nesustok" (choreografija mokytojos Arnoldos Kapačinskienės) dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje - konkurse "Emocijos 2021" ir iškovojo I vietą. Sveikiname!


SOCIALINĖ PARAMA

Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų (nemokami pietūs):

ü nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams, parengiamosios klasės (P) mokiniams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.

ü Mokykla pateiks priešmokyklinukų, P kl., 1 – 2 kl. mokinių sąrašą socialinės paramos skyriui dėl nemokamų pietų skyrimo.

ü Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Priklausomai nuo gaunamų pajamų (nemokami pietūs/pusryčiai, parama mokinio reikmenims įsigyti):

ü Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 192 Eur;

ü Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 256 Eur, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;

Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Šiaulių m. socialinių išmokų ir kompensacijų skyriai:

Tilžės g. 170, tel. (8 41) 370 443

Tilžės g. 22, tel. (8 41) 370 444

www.spis.lt

Laisvos vietos
Gegužės mėnesį Kaune vyko tradicinis vokalo konkursas ,,Pavasario fiesta'' (šiais metais jis vyko nuotoliniu būdu), kuriame  dalyvavo mūsų mokyklos solistas Darijus Škėla(mokytoja Vitalija Kučienė). Darijų kaip ir pernai metais  lydėjo sėkmė- jis ir vėl  pelnė pirmąją vietą. Sveikiname Darijų!!!

 

1a klasės mokinė Eigilė Daraškevičūtė ir 1b klasės mokinys Nojus Garbaliauskas dalyvavo respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje ,,STEAM - ukai mene". Pristatė pranešimą ,,Molis - priemonė, suteikianti džiaugsmą mūsų rankytėms".  Mokiniams padėjo pasiruošti mokytojos Nida, Vilma, Irma.  


Š. m. balandžio 29 d. mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo virtualiame respublikiniame šokių festivalyje-konkurse "Gintarinis pavasaris 2021". Su šokiu "Pertraukėlė šokiui" užėmė III vietą. Sveikiname! 


Minint tarptautinę Šeimos dieną 1a ir 1b klasių mokiniai surengė šventę savo šeimų nariams. Vaikai deklamavo eiles mamai, tėčiui, močiutei ir seneliui, šoko, dainavo, pagamino dovanėles (savo delniukų atspaudus). Nufilmuota šventė buvo patalpinta į klasių facebook grupes, kad tėveliai galėtų pasižiūrėti ir pasidžiaugti savo vaikais.

Vaikams pasiruošti padėjo mokytojos Nida, Vilma, Emilija, Loreta, Monika, Vitalija, Arnolda.

Gegužės 15 d. Šiaulių "Dermės" mokyklos bendruomenė minėjo tarptautinę šeimos dieną.  Šeima - tai patys artimiausi ir brangiausi žmonės. Tai nuoširdžios meilės ryšiai, bendras džiaugsmas vienas kitu. Vienybėje - stiprybė!


Gegužės 12 d. Šiaulių “Dermės” mokyklos pedagogės Rimutė Ledauskienė, Rasa Šukienė, Laima Pastoraitė dalyvavo respublikinei mokslinei-praktinei konferencijai „Gamtos pažinimo ugdymo aktualijos ir perspektyvos“” parengto pranešimo “Edukacinių erdvių kūrimas mokyklos aplinkoje” filmavime Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Pranešėjos pasidalino gerąja darbo patirtimi, formuojant teigiamą vaikų požiūrį į gamtą, jos pažinimą ir išsaugojimą. Pristatė nuo 2019 m. mokykloje vykdomo projekto “Žaliosios edukacinės erdvės mokyklos aplinkoje ir ugdymo galimybės” įgyvendintas veiklas: atnaujinamą mokyklos parką, įrengtas edukacines erdves - vabzdžių viešbutį, basų kojų taką, sporto ir žaidimų, sodo ir daržo zonas, lauko klasę bei supažindino su jau suplanuotais projekto darbais ateityje.

Visą konferenciją galima stebėti YouTube kanale nuo birželio 4 d..


Sveikiname parodos-konkurso nominantus!

Š. m. balandžio 29 d. mūsų mokyklos 9 kl. mokinė, šokių kolektyvo "SPARNAI" narė Enrika Mickeliūnaitė dalyvavo respublikiniame šokių konkurse "Šok laisvai 2021", kuriame solo kategorijoje iškovojo III vietą. Sveikiname! 

 

Šių metų balandžio 16-30 dienomis vyko respublikinė atvirukų paroda-konkursas „Pavasario spalvos“, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Konkurso komisija puikiai įvertino mūsų mokyklos mokinių sukurtus atvirukus ir skyrė jiems „Originaliausio“, „Spalvingiausio“ ir „Meniškiausio“ atviruko nominacijas skirtingose amžiaus grupėse! Mokiniams konkursui pasiruošti padėjo mokytojai: Vilma Beinorienė, Inga Zykienė, Irma Miniauskienė, auklėtoja Ilona Garalevičienė.

Nuoširdžiai sveikiname nominantus ir jų mokytojus su kūrybine sėkme!

Darbų fotografijos patalpintos Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos „Facebook“ paskyroje. Nuo 2021 m. birželio 1 d. iki liepos 4 d. darbai bus eksponuojami Kurtuvėnų regioninio parko galerijoje.

„Konkurso organizatorių ir Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos pedagogų vardu sakome AČIŪ visiems respublikinio atvirukų parodos – konkurso „Pavasario spalvos“, skirto mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyviams. Jūsų atlikti kūrybiniai darbai sužavėjo komisijos narius.  Tikime, kad pradėta konkurso tradicija turės tęstinumą.

                                                                         Parodos-konkurso organizatoriai“


SusipažinkiteEuropos dieną, kuri švenčiama kiekvienų metų gegužės 9-ąją, džiaugiamasi vienybe Europoje. Šią dieną, mes Šiaulių "Dermės" pedagogai, prisijungėme paminėti šokio ritmu. 


Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centras kovo mėnesį organizavo respublikinę virtualią specialiųjų poreikių mokinių kūrybinių darbų parodą - konkursą "Pirmieji pavasario pranašai", kuriame dalyvavo  keturi 1b klasės mokiniai (mokytoja V. Beinorienė). Godos Grubliauskaitės darbas užėmė konkurse II vietą. Sveikiname Godą, džiaugiamės jos kūrybiškumu.

                                                                                                     V. Beinorienė 

Ugdymo plano pakeitimas
Mūsų mokyklos mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo respublikinėje virtualioje kūrybinių darbų parodoje "Mano mamos šukuosena". Labai džiaugiamės nuostabiais darbais, į kuriuos įdėta daug meilės, pastangų, kūrybiškumo.


Ir vėl gegužė…

Saulės spinduliai kasdien vis labiau džiugindami pranašauja artėjančią Mamos dieną.

Ši diena viena iš svarbiausių dienų kiekvieno žmogaus gyvenime. 

Dažnai mes nerandame žodžių ir nepasakome mamai, kaip karštai ją mylime. Nesugebame gražiai padėkoti už jos meilę, rūpesčius ir pasiaukojimą.

„Mokykla, būdama auklėjimo židiniu, Motinos dieną turėtų minėti kuo iškilmingiau...”  – prašyme dėl Motinos dienos minėjimo švietimo ministrui rašė Magdalena Galdikienė.

Jau tapo gražia tradicija kasmet, gegužės mėnesį, Šiaulių „Dermės“ mokykloje organizuoti skaitymo/deklamavimo konkursą „Žodžio sparnai Tavo sielai, Mama“, skirtą Mamos dienai paminėti.

Vaikai mamoms švelniai ir atvirai išsakė savo jausmus ir mintis. Manome, kad išgirsti tokius žodžius, kurie suskambėjo vaikų lūpomis yra pati didžiausia dovana bet kuriai mamai.

 SKELBIAME 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

SKIRTINGŲ GEBĖJIMŲ 1 - 4 KLASIŲ MOKINIŲ,

RAIŠKIOJO SKAITYMO/DEKLAMAVIMO KONKURSO

ŽODŽIO SPARNAI TAVO SIELAI, MAMA

NUGALĖTOJUS  IR  LAUREATUS 

1 klasių grupė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Vieta

Mokykla

1.

Domantas Rukavičius

I

Vilniaus r., Buivydiškių pagrindinė mokykla

2.

Liepa Pranskevičiūtė

II

Radviliškio V.Kudirkos progimnazija

3.

Orestas Palenčius

II

Ignalinos Č.Kudabos progimnazija

4.

Marija Navickaitė

III

Ignalinos Č.Kudabos progimnazija

5.

Faustas Bubelis

III

Šiaulių „Dermės“ mokykla

6.

Vaiva Volkavičiūtė

III

Radviliškio V.Kudirkos progimnazija

2 klasių grupė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Vieta

Mokykla

1.

Matas Paulauskas

I

Šiaulių „Dermės“ mokykla

2.

Gustė Brazaitytė

II

Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinė mokykla

3.

Gabija Petrukonytė

II

Šiaulių „Dermės“ mokykla

4.

Gabrielė Zavadskytė

III

Šiaulių Medelyno progimnazija

5.

Domantas Žemeckas

III

Šiaulių „Dermės“ mokykla

6.

Alvita maižytė

III

Šiaulių „Dermės“ mokykla

3 klasių grupė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Vieta

Mokykla

1.

Andrėja Vilčinskaitė

I

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija

2.

Ramunė Martišiūtė

II

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

3.

Lukas Naudžius

II

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija

4.

Adomas Raižys

III

Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcinis centras

5.

Agnė Bendaravičiūtė

III

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija

6.

Arijana Žilinskaitė

III

Jonavos Panerio pradinė mokykla

4 klasių grupė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Vieta

Mokykla

1.

Arijus Katyšovas

I

Ignalinos Č.Kudabos progimnazija

2.

Goda Gudukaitė

II

Alytaus r., Krokialaukio T.Noraus-Naruševičiaus gimnazija

3.

Viltė Stanaitytė

II

Vilkaviškio pradinė mokykla

4.

Nikolė Tamulionytė

III

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

5.

Gabrielė Tijūnelytė

III

Ukmergės senamiesčio progimnazija

6.

Ugnė Mačiulytė

III

Kauno Veršių gimnazija

Deklamavimo poroje grupė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Vieta

Mokykla

1.

Dominykas   Karpavičius ir Martynas Karpavičius

I

Šiaulių Medelyno progimnazija

2.

Adelė   Baniulytė ir Rapolas Aškinis

II

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija

3.

Emilija   Palionytė ir Gabija Palionytė

III

Šiaulių „Rasos“ progimnazija

Nominacija už išraiškingiausiai deklamuotas eiles

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Vieta

Mokykla

1.

Aurėja   Navickaitė

laureatė

Radviliškio V.Kudirkos progimnazija

 

Nominacija už jautriausiai deklamuotas eiles

Eil. nr.

Mokinio   pavardė, vardas

Vieta

Mokykla

1.

Goda Grubliauskaitė

laureatė

Šiaulių „Dermės“ mokykla


Džiaugiamės, kad sulaukiame vis daugiau jaunųjų talentų iš įvairiausių Lietuvos miestų. Nuoširdžiai dėkojame pedagogams, rengusiems mokinius konkursui. Pažymos apie metodinę veiklą bus išsiųstos į mokyklas.

Eil. Nr.

Pedagogo,

parengusio mokinius   konkursui,

vardas, pavardė

Įstaiga

1.

Janina Kristina Mažučiūnienė

Radviliškio V.Kudirkos progimnazija

2.

Daiva Mačiūnaitė

Šiaulių Medelyno progimnazija

3.

Eugenija Stanislavovienė

Palaimintojo T.Matulionio gimnazija

4.

Ieva Valiukienė

Šiaulių Rasos progimnazija

5.

Eglė Bilinskaitė

Buivydiškių pagrindinė mokykla

6.

Jurgita Lukšienė

Radviliškio V.Kudirkos progimnazija

7.

Irena Šuminienė

Ignalinos Č.Kudabos progimnazija

8.

Vilma Beinorienė

Šiaulių „Dermės“ mokykla

9.

Vilma Steniukynienė

Alytaus Piliakalnio progimnazija

10.

Vilija Bruževičienė

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

11.

Nida Zikienė

Šiaulių „Dermės“ mokykla

12.

Loreta Strazdauskienė

Šiaulių „Dermės“ mokykla

13.

Renata Vyšniauskienė

Šiaulių „Dermės“ mokykla

14.

Jovita Biliūnienė

Šiaulių „Dermės“ mokykla

15.

Arvydas Valukonis

Šiaulių Medelyno progimnazija

16.

Laimutė Račkauskienė

Šiaulių Medelyno progimnazija

17.

Rimutė Ledauskienė

Šiaulių „Dermės“ mokykla

18.

Tomas Bičiušas

Šiaulių „Dermės“ mokykla

19.

Virginija Kasparaitienė

Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinė mokykla

20.

Inga Vaitkevičienė

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija

21.

Orinta Šalkuvienė

Šiaulių Medelyno progimnazija

22.

Asta Rabikauskienė

Jonavos Panerio pradinė mokykla

23.

Raselė Dumskienė

Šakių r. Lekėčių mokykla   daugiafunkcinis centras

24.

Jūratė Puidienė

Šakių r. Lekėčių mokykla   daugiafunkcinis centras

25.

Rūta Bakūnienė

Vilkaviškio r. Pilviškių   „Santakos“ gimnazija

26.

Dalia Vilčinskienė

Ignalinos Č.Kudabos progimnazija

27.

Daiva Baranauskienė

Alytaus r. Krokialaukio T.Noraus-Naruševičiaus gimnazija

28.

Birutė Simanavičienė

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

29.

Rasa Galinaitienė

Vilkaviškio pradinė mokykla

30.

Jolanta Janavičiūtė

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

31.

Jurgita Stankevičienė

Ukmergės senamiesčio progimnazija

32.

Milita Akambakienė

Kauno Veršvų gimnazija

33.

Ingrida Masteikienė

Kauno Veršvų gimnazija

34.

Ilona Bublienė

Kauno Veršvų gimnazija


Renginio organizatorės Jolanta Žukauskienė, Nomeda Medžiaušienė, Živilė Bielskienė, Laima Juozapavičienė, Aušra Senkauskienė, Rimutė Ledauskienė, Jovita Biliūnienė.

S.Sondeckio menų gimnazijoje   vyko  Šiaulių regiono priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių projektas - konkursas  ,,Kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas kuriant pasakas , kuriame dalyvavo mūsų mokyklos 1a klasės mokinė Kamilė Petrauskaitė ( mokytoja Nida Zikienė).  Sveikiname Kamilę  užėmus II vietą.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Rimutė Ledauskienė ir logopedė metodininkė Jolanta Žukauskienė sukūrė skaičiuotes ir iliustravo darbus tarptautiniam ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo įstaigų mokytojų, ugdytinių, švietimo pagalbos specialistų projekte "Drum drum drumbacelė". Projekte dalyvavo 2b klasės 6 mokiniai. 
1a klasės mokiniai Lukas Jocys ir Denisas Meldaikis (mokytoja Nida Zikienė ir auklėtoja Loreta Strazdauskienė) dalyvavo tarptautiniame piešinių, karpinių, atvirukų, eilėraščių pavasario tema projekte ,,Būk sveikas, pavasari", kurį organizavo Šiaulių Gegužių progimnazija. Mokiniai tapo laureatais. Sveikiname Luką ir Denisą.


Š.m. balandžio 29 d. mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje "Jaunystės vėjas 2021".

TĘSIAME SAVANORIAVIMO TRADICIJAS

Šių metų balandžio 26-30 dienomis mūsų mokyklos mokiniai, auklėtojai ir mokytojai dalyvavo jau tradicine tapusioje socialinėje pilietinėje gamtosauginėje akcijoje „Darom ir gamta mums padėkos 2021“. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centru, kurie parūpino darbui reikalingas priemones (pirštines ir šiukšlių maišus) bei organizavo šiukšlių išvežimą, jau trečią kartą mokyklos savanoriai, rinko šiukšles šiauliečių ir miesto svečių dažnai lankomose Salduvės piliakalnio prieigose.

Šiais metais akcijoje prie piliakalnio dalyvavo 3a, 3b, 4a, 4b klasės mokiniai, o vyresniųjų klasių mokiniai (5a, 6b,8a klasės) tvarkė pasirinktas miesto viešąsias erdves. Buvo surinkta daugiau nei 20 maišų šiukšlių: plastiko, popieriaus, stiklo, šakų bei metalo ir buitinės technikos nuolaužų!

Akcija dar kartą suvienijo mus kilniam tikslui, skatintino bendruomeniškumą ir atkreipti dėmesį į taršos, aplinkosaugos problemas.

 

Nors ir pavargome, visi buvome geros nuotaikos, kad prasmingai praleidome laiką gamtoje ir didžiavomės savo pilietiniu iniciatyvumu bei asmeniniu indėliu saugant gamtą!

 

Dėkojame visiems dalyviams ir kviečiame vėl susitikti kitais metais!

 

 

Informaciją parengė akcijos mokykloje organizatorė

auklėtoja Ilona Garalevičienė 

Per visą Lietuvą nuvilnijo renginiai, skirti Tarptautinei šokio dienai paminėti, kuri UNESCO sprendimu yra švenčiama balandžio 29 dieną. Mūsų mokyklos bendruomenė šiai šventei pradėjo ruoštis prieš kelias savaites. Pertraukų metu mokiniai ir pedagogai ne tik mokėsi šokti,  bet ir susipažino su šokio istorija, bendravo ir bendradarbiavo atlikdami kūrybines užduotis.  

Su gera nuotaika pasitikome balandžio 29 – ąją dieną.  Pozityvų sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė., kuris padrąsino šokti visiems kartu. Šokio dienos  akcentu tapo Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendruomenės šokis „Šok, šok, nesustok“ (choreografija mokytojos Arnoldos Kapačinskienės). Džiugu, kad visa bendruomenė noriai įsitraukė į veiklas, aplink vyravo teigiamos emocijos, šypsenos, juokas.

„Šokis – tai poema, o kiekvienas jo judesys – žodis“ (M. Hari).

 Kartu mes sukūrėme nuostabią Šokio dienos poemą. Nuoširdus AČIŪ Jums!

Mokytoja Arnolda Kapačinskienė
2021-04-28 S.Sondeckio menų gimnazijoje   vyko  Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas ,,Tau, Mama'', kuriame dalyvavo mūsų mokyklos mokinys Darijus Škėla ( mokytoja Vitalija Kučienė).  Sveikiname Darijų B grupėje užėmus I vietą.

Balandžio 23 d. Vaikų ir suvereniteto diena Turkijoje. eTwinning projektų: "Code Green", "Discovery of the Mind", "Unity in Diversity: Dynamic English", "Digital Bridge" partneriai - Turkijos mokyklos pakvietė į kartu švęsti šią dieną, skleisti ugdymosi svarbą, pagarbą kiekvienam vaikui - būsimam atsakingam piliečiui. " Vaikai - mūsų ateitis!" 

                                                                Anglų k. mokytoja R. Kavaliauskienė

 Jungtinių tautų organizacija (JTO) paskelbė balandžio 23 d. – Anglų kalbos diena. Ši data pasirinkta garsaus anglų poeto V.Šekspyro garbei, nes tai jo gimimo diena. Anglų kalba neretai vadinama „pasaulio kalba“, nes ji, labiau nei kitos kalbos, paplitusi po pasaulį. Anglų kalbos mokytojos R. Kavaliauskienė, R. Vyšniauskienė ir bibliotekos vedėja L. Bielskienė bei Mokinių tarybos aktyviausieji nariai surengė "Spelling bee" konkursą, angliškų knygų parodą, žiūrėjo filmą anglų kalba apie alkaną vikšrelį, kuris ruošėsi tapti drugeliu, pastatytą pagal E. Carle knygą "The very hungry caterpillar", vyresnieji kūrė komiksus pagal mėgstamiausias knygas ar filmus, rašė angliškų žodžių minčių voratinklius ir kūrė koliažus.... Džiaugiamės, didžiuojamės ir labai labai sveikiname "Spelling bee" konkurso nugalėtojus: Militą D. (5a kl.), Airidą V. (5a kl.) ir Nojų L. (6b kl.)! WELL DONE!!! Happy English Language Day, dear students! You all are fantastic!!!

           R. Kavaliauskienė, R. Vyšniauskienė, L. Bielskienė ir Mokinių taryba

 

2021 m. kovo – balandžio mėn. Šiaulių ,,Dermės“ mokykloje vyko respublikinis skirtingų gebėjimų 2 - 4 klasių mokinių pasakų kūrimo – iliustravimo konkursas „Mes paseksim pasakaitę“. Džiaugiamės mokinių išradingumu ir kviečiame pasigrožėti jų kūrybiniais darbais.

 2021 m. balandžio 12 d. mokykloje vyko kūrybinės dirbtuvės „Pavasario pranašų belaukiant...”, kurias organizavo pedagogai N. Ostrauskas, V.  Šimaitienė, R. Švambaris ir R. Gabrielaitis. Dirbtuvėse dalyvavę 5b ir 9 kl. ugdytiniai, kartu su pedagogais, pagamino inkilėlius paukšteliams, juos pakabino medžiuose. Prie projekto prisijungė ir mūsų mažieji 1c kl. mokiniai, kartu su pedagoge J. Sruogyte. Užsiėmimų metu ugdytiniai įgijo žinių, reikalingų inkilėlių gaminimui, lavino bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, patyrė kūrybinį džiaugsmą.

Šių metų kovą mokytoja R. Kavaliauskienė inicijavo naują eTwinning projektą "Code Green", skatinantį atkreipti mokinių dėmesį į tvarumo, ekologijos, aplinkosaugos problemas būtinybę. Prie projekto prisijungė dvi Stambulo mokyklos, ieškančios naujų būdų skatinti bendruomenių ekologinių idėjų įgyvendinimą. Pirmosios iniciatyvos ir mokinių bei mokytojų išradingumas kelia susižavėjimą! Rūšiuoti, perdirbti atliekas, tvarkyti ir tausoti gamtą ir jos išteklius nėra mada, o būtinybė! 

                                                           Projekto koordinatorė R. Kavaliauskienė 


Šiaulių "Dermės"mokykla kviečia skirtingų gebėjimų 1-4 klasių mokinius į respublikinį raiškiojo skaitymo/deklamavimo konkursą "Žodžio sparnai Tavo sielai, Mama". Susipažinkite su konkurso nuostatais. 
Regbis atkeliauja į Šiaulių "Dermės" mokyklą. Plačiau 

Š. m. kovo 26 d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje - konkurse "Šokio fiesta 2021". Sėkmė lydėjo visas grupes: I grupė su šokiu "Šok kartu" laimėjo II vietą", II grupė atliko šokį "Oki doki" ir laimėjo I vietą, o kolektyvo mažiausieji šokėjai su šokiu "Pingvinai" tapo I vietos laimėtojais. Sveikiname! 


Etnokultūrinė konferencija ,,Skrynelę pravėrus“

Pirmokai Faustas ir Edvinas dalyvavo Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių etnokultūrinėje konferencijoje ,,Skrynelę pravėrus“, kurią organizavo Šiaulių „Romuvos" progimnazija. Konferencijos metu vaikai dalinosi savo žiniomis apie etninę kultūrą, etnokultūrinį raštingumą, ugdė tautinį tapatumą, pažino ir vertino savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokė save kaip tos kultūros puoselėtoją. Faustas ir Edvinas pasekė improvizuotą pasaką be galo ,,Atnešk vandens“. Jiems pasiruošti padėjo mokytojos Nida Zikienė ir Vilma Beinorienė. 


Š. m. kovo 25 d. mūsų mokykloje vyko tarptautinė konferencija „Mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, meninis ugdymas: sėkmės ir iššūkiai“, kurią organizavo  Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Ieva Juozapavičiūtė, šokio ir muzikos mokytoja metodininkė Arnolda Kapačinskienė.  Šiais metai renginys vyko nuotoliniu būdu, anglų ir lietuvių kalbomis, keliais etapais: konferencija, festivalis – konkursas „Gerumo sparnai 2021“ ir atviras integruotas STEAM užsiėmimas „Meno terapija kūnui ir sielai“.

 Konferenciją pradėjo mūsų mokyklos meno kolektyvai: dainos studija „Gama“ (mokytoja Vitalija Kučienė), šokių kolektyvas „SPARNAI“ (mokytoja Arnolda Kapačinskienė) bei sveikinimo žodį tarė direktorė Rūta Lanauskienė.

Konferencijos dalyje buvo pristatyti pranešimai: „Šiaulių „Dermės“ mokykla – mūsų namai“ (pranešėja neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Ieva Juozapavičiūtė), „Mokinių, turinčių didelių specialiųjų poreikių, įtraukimo galimybės neformaliajame ugdyme“ (pranešėjos: psichologė Justina Bičiušienė, vyresn. informacinių technologijų mokytoja Nomeda Medžiaušienė), „Meninė raiška – kelias į sėkmę vaikams, turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių“ (pranešėjos: šokio ir muzikos mokytoja metodininkė Arnolda Kapačinskienė, Šiaulių „Dermės“ mokyklos mokinių tarybos pirmininkė Enrika Mickeliūnaitė), „Meninė raiška vaiko asmenybės ugdymui“ (pranešėjos: auklėtoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja Rasa Šukienė, technologijų ir dailės mokytoja Irma Miniauskienė).

Antras etapas – tarptautinis menų festivalis – konkursas „Gerumo sparnai 2021“. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos specialiųjų mokyklų. Kiekvienas meno pasirodymas, kūrybinis darbas džiugino savo išskirtinumu, tikrumu, nuoširdumu. Visi dalyviai įvertinti nominacijomis, o pedagogams, paruošusiems ugdytinius, skirtos atminimo dovanėlės – USB atmintinės, kuriose sukeltos  festivalio – konkurso „Gerumo sparnai 2021“ akimirkos.

Trečias etapas - atviras integruotas STEAM užsiėmimas „Meno terapija kūnui ir sielai“, kurį vedė auklėtoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja Rasa Šukienė, technologijų ir dailės mokytoja Irma Miniauskienė, šokio ir muzikos mokytoja metodininkė Arnolda Kapačinskienė, muzikos mokytoja metodininkė Vitalija Kučienė. Dalyviai turėjo galimybę atskleisti savo kūrybinius gebėjimus šokdami, muzikuodami bei gamindami vonios druską.

Drauge praleistas laikas, kad ir nuotoliniu būdu, dovanojo daug  teigiamų emocijų, pozityvumo, pasitikėjimo savimi, kūrybinio polėkio.

 Būdami kartu mes galime daug!

Mokytoja Arnolda Kapačinskienė


Kovo 16-ąjai - knygnešio dienai paminėti, vyko veiklos, kurių metu Mokinių tarybos nariai gamino knygų skirtukus, ieškojo minčių ir sentencijų apie knygas, skaitymą ir jas užrašė ant pagamintų knygų skirtukų. Diplomai ir knygų skirtukai buvo įteikti aktyviausiai skaitančioms klasėms: 1a ir 3b. Organizatoriai: R. Kavaliauskienė, I. Miniauskienė, L. Bielskienė. 

 Š. m. kovo 20 d. mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šokio festivalyje - konkurse "Pavasarinė šokio pynė". 2 grupė su šokiu "Oki doki" pelnė II vietą, 3 grupė su šokiu "Pingvinai" - III vietą. Sveikiname!


Viešojo skaitymo konkursas ,,Jie nešė šviesą ant pečių“

 Skaitymas - labai svarbi kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Jis mažina stresą, formuoja dvasiškai brandesnę, labiau apsišvietusią, kultūringą ir socialiai vertingą asmenybę, bet svarbiausia – skaitymas - tai informacijos ir komunikacijos perdavimo  priemonė, ugdanti kūrybinį ir kritinį mąstymą, skatinanti protinę veiką, kalbos įgūdžius, padedanti ugdyti dėmesio koncentraciją. 

   9 mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniame specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių viešojo skaitymo konkurse „Jie nešė šviesą ant pečių“, kuris buvo skirtas knygnešio dienai paminėti. Mokinius ruošė mokytojos N. Zikienė, R. Vyšniauskienė, R. Ledauskienė, auklėtojos L. Strazdauskienė, J. Biliūnienė ir logopedės J. Žukauskienė, V. Šimaitienė. Mokiniai buvo apdovanoti padėkomis.

     Skaitydamas žmogus auga, mokosi, pasaulį ir save suvokia giliau ir plačiau. Todėl gyvenkime skaitydami – tegul kelionė su knyga niekada nesibaigia!

                                                                        Mokytojos Nida, Renata, Rimutė


Ką daryti, kad šiandien arba rytoj būčiau sveikas? Kaip pagerinti sveikatą? Kur rasti stebuklingų vaistų gerai nuotaikai? Apie tai ir dar daug įdomių dalykų diskutavo mokiniai  respublikinės pradinių kl. mokinių pažintinės-praktinės konferencijos "Aukime sveiki" metu. 

Apie vaistažoles, jų naudą, paruošimą ir naudingas savybes  2 kl. mokinės Gabija Petrukonytė ir Viltė Žilinskaitė parengė pranešimą "Vaistažolės-mažosios burtininkės". Mergaitės papasakojo apie didelę gamtos dovaną - vaistažoles, tinkamą jų naudojimą,  vaistinių augalų  naudingas savybes, ragavo  pušų kankorėžių medaus. Joms padėjo  mokytojos Renata Vyšniauskienė ir Rimutė Ledauskienė.

1 klasės mokiniai Edvinas Rila ir Faustas Bubelis parengė pranešimą "Draugaujame su vaisiais ir daržovėmis", kuriame aptarė vaisių ir daržovių  naudą, pristatė projekto "Augu sveikas" veiklas. Mokiniams pasiruošti padėjo mokytojos Vilma Beinorienė ir Nida Zikienė.

3b klasės mokinys Aurimas Jarušauskas parengė ir pristatė pranešimą "Pusryčių svarba mūsų mityboje". Jam pasiruošti padėjo mokytoja Giedrė Grigaitienė.

 

Kovo 21 dieną minima Pasaulinė Dauno sindromo diena, kurios metu tradiciškai mūvimos skirtingos kojinės, išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms. Skirtingos kojinės simbolizuoja kitoniškumą, kurį žmonėms su Dauno sindromu nulemia tik viena chromosoma. Kovo 19 d. 2a ir 2b klasių mokiniai kartu su mokytojomis Rima Ledauskiene, Renata Vyšniauskienė ir šokio mokytoja Arnolda Kapačinskiene parengėme šokį ir tokiu būdu prisidedame prie socialinės akcijos #nenurašykopalaikyk, skirtos išreikšti paramą šiai jautriai visuomenės grupei, plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones su šia negalia. Tai jaučiantis, turintis pomėgių, talentų, norų žmogus. Mums visiems šviečia ta pati saulė, kvepia gėlės, ošia jūra ir širdy gimsta meilė

„Mūsų Žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės, – keliautojai.“ (H. Heinė)

 Kovo 20 – ąją švenčiama Pasaulinė žemės diena, sugrąžinanti šiltąjį ir šviesųjį metų laiką, sulyginanti dieną su naktimi ir primenanti, kad visiems reikia saugoti ir globoti mūsų žaliąją planetą. Su pavasario lygiadieniu ateina ir tikrasis astronominis pavasaris.

Šią dieną Šiaulių „Dermės“ mokykloje vyko projektinė diena „Sveikinu Žemę“. 5-10 klasių mokiniai domėjosi ekologinėmis problemomis ir jų sprendimo būdais, dalyvavo muzikinėje inprovizacijoje “Tarp Žemės ir dangaus”, naudodami įvairias medžiagas ir techniką parengė kūrybinius darbus “Žinutė Žemei”.

Projektinės dienos „Sveikinu Žemę“ organizatorės : Bernadeta S., Laima P., Arnolda K.

  

Kovo 11-osios minėjimas mūsų mokykloje buvo minimas kelis kartus, tačiau smagiausia Nepriklausomybės atkūrimo dieną (arba dar vieną Lietuvos gimtadienį) švęsti tą tikrąją dieną! Dažniausiai pačios geriausios veiklos būna suplanuotos ekspromtu, čia ir dabar, improvizuojant. Kovo 11-ąją netrūko nieko: ir žinių patikrinimo, ir saldžių vaišių, ir šventinių estafečių, ir piešinių, ir pavasario paieškų, ir šokių, ir dainų!!! Visą dieną geltona-žalia-raudona sukosi ratu ir nuo vaikų veidų nedingo šventinės šypsenos. Ačiū visiems dalyvavusiems.

Auklėtojai Viliūnė, Vaida, Nerijus, Meilė, Loreta ir Vitalija.

 

Mūsų mokyklos pedagogai bei šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinkienė) dalyvavo tarptautiniame projekte "Lietuviai, šokame kartu!" Pasidžiaukime, kiek mūsų daug! Tokia mažytė šalis išaugino tokius didžius žmones. Su kovo 11-ąja! 

https://www.youtube.com/watch?v=-wAyUYARsKI

Minėdamas Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Šiaulių kultūros centras kvietė prisijungti prie organizuojamos pilietinės akcijos „Laisvai“ ir dalyvauti virtualiame edukaciniame užsiėmime „Trispalviai LAISVĖS malūnėliai“: pasigaminti geltonus, žalius ir raudonus, veržlią ir modernią Lietuvą simbolizuojančius vėjo malūnėlius ir jais išmoningai pasipuošti įstaigų, namų, lauko aplinką. Taip netikėčiausiuose vietose „įpūsti“ LAISVĖS vėjo. Šiaulių Dermės mokyklos vyresnieji mokiniai prisijungė prie šios iniciatyvos ir mokyklos erdves nuspalvino tautinėmis spalvomis.

Iniciatoriai: R. Kavaliauskienė, I. Miniauskienė, R. Gabrielaitis


KOVO 11-OJI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

"Kiekvieno žmogaus širdyje yra miniatiūrinis jo tautos portretas " 

(G. Freitagas).

Visi mes kasdien auginame valstybę! Tai svarbu prisiminti, nes vedini didelio ryžto, tikėjimo šiandien gyvename čia, laisvoje Lietuvoje.

2021 m. kovo 6-8 dienomis Šiaulių "Dermės" mokyklos  mokiniai, mokytojai savo kūryba, iniciatyvomis, veiklomis išreiškė pagarbą, pasididžiavimą savo šalimi, nes jie yra šiandienos ir rytdienos kūrėjai. Patyriminės dienos "Tau, Lietuva" (projektas "Kultūrinės laboratorijos) išsiskyrė savo veiklų įvairapusiškumu: filmų peržiūros, interaktyvios užduotys, naujos patirtys, mokantis naudotis išmaniosiomis programomis,  šokio ir muzikos užsiėmimai, meninės - kūrybinės veiklos (gamino atvirukus, kūrė linkėjimus Lietuvai, kiekviena pradinio ugdymo klasė pasipuošė mokinių iliustruotu Lietuvos žemėlapiu “Kuriu Lietuvą”), nuotolinis renginys,  viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?“, edukacinis užsiėmimas, akcija "Trispalviai Laisvės malūnėliai"...

Š. m. kovo 8 d. projektą vainikavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas -koncertas “Tau, Lietuva!” (Zoom platforma). Mokiniai savo meilę Tėvynei Lietuvai reiškė skambiomis dainomis, šokiais, poetų posmais apie gimtąją šalį. Šventinę dainų ir šokių kompoziciją papildė kiekvienos klasės kūryba “Linkėjimas Lietuvai”.

 Organizatoriai dėkingi mokyklos bendruomenei už džiugią ir šventišką nuotaiką, kupiną pasitikėjimo ir tikėjimo, kad kiekvienas jaučiame atsakomybę už didžiųjų vertybių - Nepriklausomybės, kalbos, tautiškumo išsaugojimą. 

Organizatoriai: R. Kavaliauskienė, N. Medžiaušienė, A. Kapačinskienė, I. Miniauskienė, R. Gabrielaitis, J. Žukauskienė, I. Miceikienė, V. Kučienė, V. Beinorienė, V. Elinskienė, J. Maziliauskienė, N. OstrauskasSvarbiausia informacija apie vakcinas nuo COVID-19

Dabartinė COVID-19 pandemija yra pasaulinė krizė, turinti milžinišką neigiamą poveikį žmonių sveikatai, socialiniam ir ekonominiam gyvenimui.

Vakcinos nuo COVID-19 yra vaistai, kuriais siekiama užkirsti kelią naujo koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltoms ligoms, sukeliant imuninį organizmo atsaką.

Svarbiausią informaciją apie vakcinas nuo COVID-19 rasite:

· oficialiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamos informacijos šaltinyje apie situaciją Lietuvoje: https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcinavimas;

·  Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje:  https://www.siauliai.lt/index.php?334197637;

·  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerijos tinklalapyje:  https://www.vvkt.lt/index.php?2592100020.
Informaciją parengė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Gintarė Pečiulienė 

Vaikų linijos informacija ugdymo įstaigoms:

Virtuali fotografijų paroda „Mano tėvelių ir mano mokykliniai metai“. 


Š. m. vasario 7 d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame nuotoliniame šokių konkurse "WINTER DANCE 2021" ir užėmė II vietą. Sveikiname!


Mielas Aidai Maslauskai,

Dėkojame už pagalbą prisidedant prie mūsų akcijos-projekto „Būkime paukštelių draugais“, kuris mums tapo vienas iš didžiausių artėjančio pavasario pranašų, leido mums tapti reikšmingais paukštelių globėjais, kol dar nenutirpo didieji sniego kalnai. Dėka Jūsų, paukštelių priežiūra ir lesinimas pritrauks būrius sparnuočių, kurių giesmes galėsime girdėti visą pavasarį. Tai suteiks vien tik teigiamas emocijas, sukels nuoširdžias šypsenas, leis didžiuotis savimi. Lesyklėlių kabinimas ir lesinimas sujungė visą bendruomenę: globoti, pažinti, padėti, mokytis. Ačiū už paramą ir išskirtinai paminėtą Vieversio dieną!


Pilietinė akcija minint vieversio dieną

Dažnai būnant gamtoje ir žiemą galima pastebėti nemažai įvairių paukščių rūšių. Žiemos metu paukščiai yra mažiau baikštūs, arčiau prisileidžia žmones. Nemažai nepatogumų sukėlęs gausus sniegas, padidino rūpesčių ir paukščiams. Didžiausias sparnuočių siaubas yra žemę, o kartu ir jų maisto atsargas, užklojanti sniego danga. Spaudžiantis šaltukas jiems taip pat pavojingas. Šiaulių „Dermės“ mokykloje nuspręsta vykdyti projektą „Būkime paukštelių draugais“.

Mokytojos Rima, Rasa, Irma, Laima rinko medžiagą apie žiemojančius paukščius, jų priežiūrą, parengė atmintines su nuotraukomis ir rekomendacijomis. Mokytojai Raimondas, Nerijus, Redas ir Simas pasirūpino lesyklėlių tvirtinimu. Pakabinti jas padėjo septintokai. Projekto vykdymo metu P–4 kl. mokiniai ne tik globos ir stebės paukščius, bet ir pieš, atliks kūrybines užduotis, ieškos dominančios informacijos, surengs parodą. 

Nutarta mokyklos parke pakabinti lesyklėles ir globoti paukštelius. Nors pavasaris ne už kalnų, bet pagalbos niekada nebūna per daug. Vieversio dienos proga mokykloje vyko šventė. Mokiniai su savo mokytojais gavo lesalo, prižiūrimą lesyklėlę ir atmintines apie žiemojančius paukščius. Smagu turėti savo globotinius – paukštelius. Stebėti lesykloje zujančius sparnuočius – tikras džiaugsmas. Smagu bandyti atspėti kaip vadinasi kiekvienas paukštelis, ar tiesiog stebėti, ką mėgsta lesti, su kuo draugauja arba pešasi. Tad rūpestis lesykla – tai mūsų pavyzdys kaip reikia rūpintis kitais. Būkime paukštelių draugais!

P–4 klasės ir mokytojų komanda: Rima, Rasa, Irma, Laima, Raimondas, Nerijus, Redas ir Simas. 


GIMTOSIOS KALBOS PUOSELĖJIMO DIENA

    Vasario 11 dieną mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena P-4 klasių mokiniams. Ji buvo skirta gimtosios kalbos puoselėjimui.

    Pirmoji pamoka buvo skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Mokiniai žiūrėjo paruoštas skaidres, dalyvavo viktorinoje, praplėtė žinias apie lietuvių kalbą, jos istoriją, unikalumą, žiūrėjo filmą “Neregėta Lietuva”.

   Antrosios pamokos metu vaikai mokėsi taisyklingo rašto, dailyraščiu rašė eilėraščius apie Lietuvą, gimtinę, tėvynę. Gražiausi mokinių darbai eksponuojami parodoje “Gražiausi žodžiai Lietuvai” mokyklos foje. Juos parašę mokiniai įvertinti padėkomis.

   Per trečiąją pamoką Zoom platformoje mokiniai dalyvavo rytmetyje “Mano Lietuva“, skirtame Vasario 16 d. paminėti.  Mokiniai gilino žinias apie Lietuvą, mokėsi lietuvių liaudies šokio „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“. Pamoką vedė mokytoja Arnolda Kapačinskienė. Dalyvavo visų klasių mokiniai ir mokytojai.

    Ketvirtosios ir penktosios pamokų metu mokiniai klausėsi lietuvių liaudies pasakų, atliko kūrybines užduotis. O klasių erdvės buvo papuoštos  balionais su tautine simbolika. 

   Manome, kad tokių pamokų metu yra skatinamas mokinių pilietiškumas, pagarba gimtajai kalbai, ugdomos vertybinės nuostatos, skatinamas kūrybiškumas.

Gimtosios kalbos puoselėjimo dienos veiklas organizavo pradinių klasių mokytojos R.Vyšniauskienė ir R. Ledauskienė


Lietuvos gimtadienį, vasario 16-ąją, su dainomis ir šokiais paminėjo ne tik mūsų mokyklos mokiniai, bet ir pedagogai. 

                                                                      Mokytoja Arnolda Kapačinskienė


"Švęskime Lietuvos gimtadienį bėgdami!" tokį iššūkį sutiko priimti mūsų septintokai. Sniegas ir šaltukas pakoregavo taip, kad 1,6 km teko bėgti salėje, tačiau tikslas pasiektas! Savo bėgimu mokiniai prisijungė prie #RunforErasmusDays

@erasmusdays2021

Mokytojai I. Kavaliauskienė ir S. Garbenis 


 


Šiais mokslo metais mokykla įgyvendina tris eTwinning projektus: "Digit@l bridge", "Unity in Diversity: Dynamic English" ir "Discovery of the Mind". Projektų veiklose aktyviai dalyvauja apie 20 vyresniųjų klasių mokinių. Projektinė veikla skatina tobulinti anglų kalbos, informacinių technologijų, laiko planavimo įgūdžius, suteikia galimybę pažinti kitas Europos šalis ir jų kultūras, susirasti draugų, bendrauti ir bendradarbiauti.  

https://youtu.be/dx4nY0EYE8A

https://www.youtube.com/watch?v=DpDTiNNUvZw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=2I2j2aESOTI

                                                         Projektų koordinatorė R. Kavaliauskienė 


Vasario 8 - 13 dienomis mokykloje vyko Saugaus interneto dienai skirtos veiklos, siekiant atkreipti dėmesį į  aktualius skaitmeninius išteklius, skatinant saugesnį vaikų naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Mokiniams buvo rodomos skaidrės, filmukai, supažindinantys su pavojais, slypinčiais internete, patarimais kaip apsaugoti savo asmeninę informaciją, apie žaidimus, žalingą turinį, internetinius draugus.  Vyresnieji mokiniai sprendė saugaus interneto testus. Pradinių klasių mokiniai laisvai pasirinkta technika bandė pavaizduoti, kaip jie įsivaizduoja saugų internetą. 

                                        Informacinių technologijų mokytoja N.Medžiaušienė


APIE VAKCINACIJĄ NUO Covid-19

Vakcinos padeda užkirsti kelią ligų plitimui. Vakcina yra laikoma saugiausia ir patikimiausia apsauga nuo gyvybei pavojingų užkrečiamųjų ligų (infekcijų). Taip apsaugomas ne tik kiekvienas žmogus, bet ir sukuriama saugi aplinka visuomenei. Vakcinuojant žmones, buvo sustabdytas tokių ligų kaip raupai ar poliomelitas, plitimas. Vakcinos „išmoko“ žmogaus imuninę sistemą apsisaugoti nuo konkrečios ligos. Viena iš tokių ligų yra COVID-19.

COVID-19 vakcinos yra medicininiai preparatai, kurie padeda žmogaus organizmui sukurti imuninį atsaką prieš naująjį SARS-CoV-2 virusą ir tokiu būdu apsisaugoti nuo jo sukeliamos COVID-19 ligos. Jeigu paskiepytas asmuo vėliau užsikrečia šiuo virusu, jo imuninė sistema tą virusą atpažįsta. Tuomet ji yra pasirengusi su tuo virusu kovoti.

Vakcinacija nuo virusinių ligų gali padėti apsaugoti tuos, kurie patys negali būti skiepijami, pvz., kūdikiai, silpną imuninę sistemą turintys asmenys, nėščiosios ir pan. Šioms asmenų grupėms kitų grupių vakcinacija naudinga, nes, pasiskiepijus didelei visuomenės daliai, liga nebegali išplisti bendruomenėje.

Kad vakcinas būtų galima naudoti, joms yra keliami griežti reikalavimai. Prieš patvirtinant bet kokią vakciną ES, jos kūrėjas turi atlikti griežtai reglamentuotus tyrimus, o po to – mokslinį vertinimą, kad būtų užtikrinta jos kokybė, sauga ir veiksmingumas. Vertindami vakcinas, mokslininkai-ekspertai visada labai atidžiai įvertina vakcinų naudą ir visą galimai keliamą riziką, ypač todėl, kad jomis skiepijami sveiki žmonės. Tik sėkmingai praėjus visus vakcinų kūrimo etapus, vakcinos išvysta dienos šviesą. Atlikus išsamų vertinimą turi būti nustatyta, kad vakcinos teikiama nauda – gebėjimas apsaugoti žmones nuo ligos – yra daug didesnė nei jos galimai keliama rizika.

Kaip ir bet kuris kitas vaistinis preparatas, vakcina kai kuriems žmonėms gali sukelti šalutinį poveikį, bet dažniausiai jis būna silpnas ir trumpalaikis, pvz., gali pasireikšti nedidelis karščiavimas, skausmas ar paraudimas injekcijos vietoje. Sunkus šalutinis poveikis pasireiškia itin retai. Be to, net ir jau naudojamos vakcinos yra nuolat stebimos, siekiant užtikrinti, kad jos išliktų saugios ir veiksmingos.

Kai kurie žmonės vis dar abejoja, ar verta skiepytis, baiminasi vakcinos poveikio. Abejones sustiprina ir viešumoje plintanti nepagrįsta informacija apie koronavirusą ir vakcinas.

ATSAKYMUS Į KITUS DAŽNIAUSIAI VISUOMENEI KYLANČIUS KLAUSIMUS rasite čia https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcinavimas 

PATIKIMĄ INFORMACIJĄ APIE LIETUVOJE PATVIRTINTAS VAKCINAS (preparatų charakteristikų santrauka, pakuotės lapelis ir pan.) rasite čia https://vvkt.lt/index.php?2592100020  

Pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos informaciją pranešimą parengė Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialistė Asta Ivoškienė 
Vasario 12-ąją Šiaulių "Dermės" mokykloje skambutis netrikdė patyriminio ugdymo "Lietuvos tradiciniai amatai" veiklų, kurios yra mokyklinio ir būsimo Erasmus+ projekto "Kultūrinės laboratorijos" dalis. Mokytojai I. Miniauskienė, R. Gabrielaitis ir R. Kavaliauskienė kvietė mokinius ir kolegas gilinti žinias apie lietuviškus amatus, kurti linksmas kaukes, įvaldyti audimo amatą, spręsti linksmas užduotis, tobulinti IT įgūdžius bei savo darbus parodyti kitiems. Ačiū už kantrybę, beribę vaizduotę, šypsenas ir žaismingą parodą 3-iame aukšte

Mokytojai I. Miniauskienė, R. Gabrielaitis, R. Kavaliauskienė 

  

Vasario 16-jai paminėti, mokyklos erdvėse eksponuojama P, 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda "Piešiu Lietuvai !"


Žaidimas su spalvomis 1a klasėje

Aptardami dailės ir technologijų temą ,,Fantazijos taku" su mokiniais diskutavome, ką galėtume įdomaus sukurti. Mokiniai išsakė savo mintis. Jiems visada patinka įvairūs netradiciniai piešimo būdai. Tad nusprendėme eksperimentuoti su spalva. Pamokų metu išbandėme vaikams dar nežinomus tapybos būdus – ant skutimosi putų, maišydami jas kūrėme mažus šedevrus, fantazavome apie tai, ką pamatėme piešimo lape. Naudodami skutimosi putas, akrilinius dažus, piešimo popieriaus lapus, mediniais pagaliukais spalvotų dažų taškelius pavertėme linijomis, įvairiomis figūromis, objektais. Smagus atradimas buvo tai, kad uždėjus ant nuspalvintų putų popieriaus lapą, piešinys atsispaudžia ir išlieka jame. Pirmokai aptarinėjo, ką naujo, originalaus pavyko sukurti, savo piešinius lygino su gamtos vaizdais, pasakų bei filmukų personažais, kūrė savo sugalvotas istorijas. Pamokų metu vaikai ne tik sužinojo, kokios spalvos yra šiltos ar šaltos, bet ir patys išbandė naujų spalvų, atspalvių, formų atsiradimo būdus, jų įvairovę, mokėsi kūrybiškai mąstyti.
Norime pasidžiaugti, kad šis patyriminis mokymasis padarė ugdomąjį procesą įdomį, smagų bei įtraukiantį, ugdė pažinimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, tyrinėjimo, probleminio mąstymo įgūdžius, suteikė vaikams žinių apie juos supantį pasaulį.

Mokytoja Nida Zikienė

 

 GERB. MOKINIŲ TĖVAI (GLOBĖJAI/RŪPINTOJAI),

informuoju, kad mūsų mokykloje vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus 2021-01-21 įsakymu „Dėl Šiaulių „Dermės“ mokyklos darbo organizavimo“ Nr. A-61 ir atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-01-20 raštą Nr. (6-13 16.1.17. Mr)2- „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“ Šiaulių „Dermės“ mokyklos 5-10 klasių mokiniams nuo 2021-01-20 iki 2021-01-31 d. taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu nustačius COVID-19 susirgimą keliems bendruomenės nariams.

Nuotolinis ugdymas vykdomas: el. dienynas TAMO, Eduka, Ema elektroninė mokymosi aplinka ir ZOOM platforma. Dėl mokiniams skirtų individualių tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybų švietimo pagalbos specialistai susisiekia individualiai.

Pasireiškus karščiavimui ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų ligų požymiams (kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) kreipkitės Karštąja linija tel. nr. 1808 arba susisiekite su savo šeimos gydytoju).

Būkite sveiki ir saugūs, tolerantiški ir pilietiški. Prašau Jūsų supratingumo, kantrybės ir padėti vaikams ištverti atsiradusius sunkumus.

Iškilusius klausimus kreipkitės į mokyklos pedagogus ir /ar rašykite į el. dienyną TAMO bei mokyklos internetinę svetainę http://www.dermesm.lt/

Pagarbiai

Direktorė Rūta Lanauskienė
Informacinį naujienlaiškis apie pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“. Dar kartą dėkojame Jums, kad nepaisant karantino sąlygų, prisijungėte prie iniciatyvos ir kartu paminėjome Lietuvai svarbią istorinę datą.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

Atnaujinta informacija

Dovanos, sveikinimai ir linkėjimai.... Jų niekad nebūna per daug, gali būti tik per mažai... Mokyklos penktokai piešė ir siuntė naujametinius sveikinimus draugams ir eTwinning projekto " Dinamiškoji anglų kalba" partneriams iš Yalvaç Alemdar İlkokulu (Turkija). O kaip smagu sveikinimų sulaukti!!! Ačiū! Thank you! Teşekkür ederim! Anglų k. mokytoja ir projektų koordinatorė R. Kavaliauskienė.

 

Mokyklos bendruomenė sulaukė dovanų iš  Bitininkų draugijos "Spiečius". Ačiū draugijos pirmininkui Remigijui Šemekliui ir jos nariui Arvydui Mockevičiui už ilgametę draugystę, dovanas ir apsilankymą. 


 


Gerb. UAB "Auneksa" direktoriau Gintarai,

Dėkojame už tą įspūdingą sniego kalną, kuris mums tapo vienas iš didžiausių žiemos malonumų, suteikė vien tik teigiamas emocijas, sukėlė nuoširdžias šypsenas, parausvino žandus, leido prisiminti vaikystę suaugusiesiems ir sujungė visą bendruomenę: sportuoti, žaisti, lenktyniauti, mokytis. Tikimės, kad sunkus jūsų darbas neištirps ir sniego kalnu galėsime mėgautis ilgai. Ačiū už tobulą sniego pramogą!

Sausio 13-oji... Atmintis gyva, kol liudija... Ačiū, kad iškovojote laisvę . Ačiū visiems, kurie tuomet stovėjote petis į petį. Kasmet šią dieną užima tylus graudumas, nes vis labiau ir labiau supranti, kaip gera gyventi laisvoj šaly....Kartu augti ir auginti, kurti ir brandinti, klysti ir atsitiesti, pasirinkti ir tikėti, kad ateitis bus vis šviesesnė. 

Mokytojai: R. Kavaliauskienė,B.Sabatauskė, I. Miniauskienė, R. Gabrielaitis, N.Medžiaušienė ir Mokinių taryba


Sausio 13 – ąją minėkime kartu visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

       Tarptautinė komisija nacių ir   sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia   Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas, organizacijas bei visus   geros valios žmones paminėti prieš trisdešimt metų pasiektą pilietinę pergalę   prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva,   nes liudija“.

       Kviečiame visoje Lietuvoje, visus   kartu, 2021 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose   uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. 


2021 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyks jau keturioliktą kartą. Kasmet minėjimas įgauna naują, ypatingą prasmę. Kaip sakoma LRT anonse apie Sausio 13 – ąją, jog per 30 metų „laisvėje gimusios kartos Sausio įvykius pažįsta tik iš istorijos vadovėlių ir negausių dokumentinių kadrų“. Todėl labai svarbu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei.

Prieš 30 metų Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, Lietuvos teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Manome, kad ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Artėjantis Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui (taip pat ir potencialiems agresoriams), kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Vieta: institucijos, organizacijos (jeigu dirba), visų Lietuvos gyventojų namai. Jeigu dirbama nuotoliniu būdu - uždekime žvakes prie langų namuose.
Data:  2021 m. sausio 13 diena (trečiadienis).
Pilietinės iniciatyvos laikas: 8.00–8.10 val.

Pasiūlymas organizuoti iniciatyvą: Ties kiekvienu lango viduriu pastatoma po žvakę. Žvakės turi būti kelių centimetrų aukščio, kad lango rėmas neužstotų jų liepsnos. 8.00 val. dešimčiai minučių užgesinama šviesa ir uždegamos žvakės.

Pastaba. Svarbu žvakes uždegti tuo pačiu metu (8.00–8.10 val.) tam, kad žvakių liepsnelės plazdėtų visoje Lietuvoje vienu metu. Ypač efektingai tai atrodo ryte, nes dar tamsu ir žvakių liepsnelės atkreips dėmesį ir prisimins dienos svarbą.

Ši pilietiškumo iniciatyva organizuojama nuo 2008 metų, tuomet minėjimus organizavo daugiau nei 100 mokyklų. Kasmet šią iniciatyvą palaikančių švietimo įstaigų ir kitų institucijų daugėja. Nuo 2010 metų iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ aktyviai palaiko ne tik Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir Lietuvos Respublikos ambasados užsienyje, valstybės institucijos: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, muziejai, bibliotekos, ligoninės, policijos komisariatai, pasienio užkardos ir daug kitų įstaigų bei organizacijų.

Ketinančius prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ prašome registruotis: https://www.komisija.lt/renginiai/kvieciame-dalyvauti-pilietineje-iniciatyvoje-atmintis-gyva-nes-liudija/

Užpildžius registracijos formą, jūsų duomenys bendrame dalyvių sąraše internetiniame puslapyje bus matomi ne iš karto.

Nuotraukų iš pilietinės iniciatyvos siųsti NEBŪTINA. Bet jeigu norite pasidalinti itin originaliomis ir geros kokybės, tuomet prašome atsiųsti 1–2 (ne daugiau) nuotraukas el. paštu: istorinekomisija@gmail.com

 Iškilus klausimams, išsamesnę informaciją mielai suteiksime telefonu  8 706 63818, 8 706 63804 arba el. paštu: ingrida.vilkiene@lrv.ltkomisija@lrv.lt;

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą ankstesniais metais: www.komisija.lt

Organizatorius:

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

Mūsų planeta yra gyva, žmonija yra jos dalis – metas prisiimti atsakomybę už jos ateitį.

2020 m. gruodžio 1 d. finišavo unikalus „Gyvoji planeta” projektas, kuris kvietė užmegzti ar sustiprinti ryšį su pasirinktu gyvūnu bei atrasti jame dorybių. Unikalus tuo, jog ieškoti dorybių žmoguje yra suprantamas dalykas, tačiau gyvūnuose?.. Negi paukščiai, varliagyviai, žuvys, vėžiagyviai, moliuskai, vabzdžiai, voragyviai ar netgi kirmėlės gali turėti dorybių? O, taip! Ir, pasirodo, daugybę! Dalyvavo net 113 švietimo įstaigų iš visų Lietuvos apskričių, 3390 mokinių, mokytojų ir net tėvelių...

2b klasės ir 5b klasės mokiniai kartu su mokytojomis R.Ledauskiene ir R.Šukiene, T.Bičiušu taip pat dalyvavo šiame respublikiniame projekte „Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai“. Darbai buvo įvertinti Diplomais. Projekte dalyvavo 11 mokinių ir 3 pedagogai. Rudenį mokyklos parke buvo įrengtas Vabzdžių viešbutis, kuriame žiemoti įsikūrė daugybė vabzdžių. Tai paskatino pasidomėti vabzdžių gyvenimu. Pasirinkome kamanes ir grambuolius (karkvabalius). Kaip įdomu ieškoti, skaityti, tyrinėti ir domėtis vabzdžių gyvenimu!

Mokiniai kartu su mokytojais sukūrė didžiulius vabzdžių maketus, rašė aprašus, juos iliustravo. Sukurtas video filmukas https://youtu.be/AHMBBQwIbFc, pristatantis projekto veiklas. Kviečiame apsilankyti „Gyvosios planetos“ puslapyje https://gyvojiplaneta.lt/ bei FB https://www.facebook.com/gyvojiplaneta ir paskaityti gyvūnų dorybių aprašymus, peržiūrėti kūrybinių darbų albumus.

2a ir 2b klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame 1-4 kl. kūrybinių darbų integruotame anglų kalbos bei dailės ir technologijų virtualiame konkurse "Kuriu žiemužės pasaką" . EDGARAS AUGYS (2a kl.) IR INGA TARVYDAITĖ (2b kl.) buvo įvertinti Diplomais, laimėjo II vietas, Mantas Lisinskas (2b kl.) ir Ditmantas Anužis (2a kl.) gavo Padėkas už dalyvavimą. Konkursui padėjo pasirengti mokytojos R.Vyšniauskienė ir R.Ledauskienė. Už mokinių parengimą pedagogės gavo Padėkas. Virtualios parodos nuorodos:  nugalėtojai http://ppu.saulevilnius.lt/skelbiami-konkurso-kuriu-ziemuzes-pasaka-nugaletojai/ ir konkurso virtuali paroda https://www.youtube.com/watch?v=8nf7tkzOe9M.Vykdant projektą „Žaliosios edukacinės erdvės mokyklos aplinkoje ir ugdymo galimybės“ atnaujinta parko teritorija. Atsirado žaidimų , poilsio zonos. Įrengti alpinariumai, kuriuose žiedais džiugino gėlės ir visžaliai augalai. Pasodinti įvairių retų rūšių, spalvų, formų parko medžiai ir krūmai: katalpos, gausiažiedės gudobelės, metasekvoja, parotija, magnolijos, ožekšniai, vokarnis, puošmedis, retesnių rūšių pušys, maumedžiai, kadagiai, tujos.

Parko įrengimo tikslas - leisti vaikams pabūti mažaisiais gamtos tyrėjais ir įdomiai, interaktyviai, nuotaikingai susipažinti su augmenijos pasauliu. Skatinti daugiau sužinoti apie gyvąją gamtą, tyrinėti, kurti, kūrybiškai naudojant augalo dalis, sėklas, lapus. Prie augalų numatoma įrengti informacines lenteles.

Buvo įrengta sodo-daržo zona. Rudeniop suvešėjo vaistiniai augalai, užaugo moliūgai, burorėkliai, morkos , svogūnai, sunoko obuoliukai, prisirpo spanguolės ir bruknės. 

Įrengtos žaidimų aikštelės aktyviam poilsiui ir sportui: supynės, spyruokliukai, laipynės, smėlio dėžės. Žaidimų aikštelėse vaikai turi galimybę žaisti, aktyviai ir smagiai leisti laiką. Tai puiki proga būti gryname ore ir bendrauti. Vaikų žaidimų erdvė skatina judėti, lavina jų kūrybiškumą ir išmanumą.

 Parko alėjoje tarp liepų įrengtas „Basų kojų takas“ (dar vadinamas natūropato Sebastian'o Kneipp'o taku), kuriuo galima vaikščioti jaučiant po kojomis skirtingus paviršius. Tikslas – sukurti sveikatinimo ir atsipalaidavimo priemonę gryname ore. Tako ilgis 10 m. Basomis teks eiti akmenimis, smėliu, medžių sėklomis, skiedromis, medžių rąstais bei kankorėžiais. Suorganizuotas tako apželdinimas pavasarį žydinčiais augalais, pasodinta virš 500 svogūninių augalų: krokų, scilių, narcizų, tulpių, snieguolių, plukių, irisų.

Liepų alėjos pabaigoje atsirado „Vabzdžių viešbutis“ . Medinis namelis greitai priviliojo smalsuolius, viešbutyje apsigyveno boružėlės, žiedmusės, voriukai, auksaakės. O žievėje jau knibžda šimtakojai ir vėdarėliai. Namelis kviečia stebėtojus – vaikus. Kaip smalsu stebėti kas rėplioja ir šildosi saulės atokaitoje, o kas intensyviai ieško būsto žiemai.

Vabzdžių viešbučio įrengimo tikslas - padėti saugoti biologinę įvairovę, kuri greitai nyksta dėl žmogaus veiklos. Miestų plėtra ir pramonės veikla sutrikdo natūralius vyksmus, todėl mažėja biologinių rūšių. Tikimės, kad namelis privilios naudinguosius vabzdžius į mokyklos parką ir padės natūraliu būdu kovoti su kenkėjais.

 Baigiama rengti lauko klasė. Svarbiausias tikslas - sukurti savaiminio mokymosi sąlygas mokiniams. Šios netradicinės klasės atsiradimą lėmė kūrybiškas žvilgsnis į pamoką ir noras, kad natūralioje aplinkoje mokytojai, mokiniai ir kiti bendruomenės nariai jaustųsi saugiai, turiningai ir įdomiai leistų laiką. Ši netradicinė erdvė pritaikyta šiuolaikiniams mokinių ugdymo(si) poreikiams, įrengtas internetas, patogus apšvietimas, šildymas.

Gamta- nepakartojama erdvė mokymuisi, stiprinant gamtos ir žmogaus santykį. Gamtoje galima atlikti stebėjimus, tyrimus, vesti įvairių dalykų pamokas, organizuoti įvairius projektus, šventes renginius. Naujos erdvės tapo patraukliu traukos tašku visai mokyklos bendruomenei.

Projekto „Žaliosios edukacinės erdvės mokyklos aplinkoje ir ugdymo galimybės“ organizatoriai

 


Informacija dėl ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo

Prašyčiau atsižvelgiant į rekomendacijas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo laikytis susitarimų:

1. kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). Esant reikalui naujas vienkartines kaukes galima pasiimti iš mokyklos budėtojų posto, iš medikų kabineto, iš valgyklos;

2.turi būti maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų;

3. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turi atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);

4.esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;

5.maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas ir laisvalaikį organizuoti lauke;

6. skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų) ir kt. (ANT GRINDŲ PAŽYMĖTOS KRYPTYS, PASKIRSTYTOS LAIPTINĖS);

7. mokyklos teritorijoje lauke leidžia laiką kartu tik vienos klasės mokiniai;

8.pailgintos dienos grupės veikloje, t. y. neformalioje veikloje iki pamokų ruošos pabaigos gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;

9.mokinių maitinamas organizuojamas maksimaliai išnaudojant klasės izoliacijos principo taikymą (pvz., kaimyninės klasės, besinaudojančios ta pačia koridoriaus erdve, maitinamos vienu metu pagal iš anksto parengtą grafiką). Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

10. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės;

11.sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą: mokyklos budėtojų poste, medikų kabinete ar raštinėje;

12. sudaryta galimybė bendruomenės nariams dezinfekuoti rankas (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės);

13. pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami.

 Būkime sveiki, saugokime save ir kitus.

 Direktorė Rūta Lanauskienė

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UGDYMO PROCESE 

Gyvename 21-ajame informaciniame amžiuje, kuriame informacija įgauna vis didesnį dominuojantį vaidmenį. Tai, kas anksčiau buvo perduodama iš lūpų į lūpas (dainos, pasakėčios, papročiai ir kt.), dabar yra užprogramuojama, įrašoma ir išsaugoma duomenų bazėse. Šiandien labai svarbus naujų IT priemonių taikymas mokym(si) procese. Šių dienų IT problema žmonių savišvietai tampa vis aktualesnė, o jos pritaikomumu bei galimybėmis domisi mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai/rūpintojai). Mokykloje pedagogai stengiasi mokymą(si) paversti šiuolaikišku.

6 - ųjų klasių mokiniai per technologijų pamokas mokėsi rasti idėjų kūrybiniam darbui  interneto platybėse ir jas pateikti mokytojui per „Microsoft Teams“ platformą. Per dailės pamokas bandė pritaikyti šią „išmaniąją“ lentą piešimui bei improvizuoti  piešiant  garsaus ispanų tapytojo  Pablo Picasso kūrinio "Akrobatas ir jaunas Arlekinas"  kopiją.

Naujųjų informacinių technologijų gausėjimas Šiaulių „Dermės“ mokykloje yra mūsų geresnės ir tobulesnės visuomenės procesas, liudijantis apie švietimo sistemos judėjimą į priekį.

                                    Dailės ir technologijų mokytojas

                                                                                    Raimondas Gabrielaitis 

                                        

„Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą - Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentų atrankos data – 2021 m. kovo 19 d.

Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus, rasite tinklalapio www.siauliai.lt skiltyje „Skelbimai“, o taip pat adresu: https://www.siauliai.lt/index.php?4195599314.

Konkursas paskelbtas 2021 m. sausio 5 d.“

Pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (toliau – Konkurso tvarka), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (naujausia redakcija) 26 punktą, skelbiame komisijos sudėtį.
Informuoju, kad pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjos E. Minkuvienės patvirtintą ugdymo plano 14 . punkto pakeitimą (1 priedas) Žiemos (Kalėdų) atostogos baigiasi 20201 m. sausio 3 d. Mokiniai į mokyklą grįžta 2021 m. sausio 4 d. Prašau atkreipti dėmesį į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą (2 priedas), kad specialiosiose mokyklose ugdymo programos vykdomos kontaktiniu būdu. Visi mokyklos mokiniai 2021 m. sausio 4 dieną tęsia ugdyma(si) mokykloje, kontaktiniu būdu. 5-10 klasių mokiniams žiemos (Kalėdų) atostogos baigiasi sausio 5 d. į mokyklą jie turi atvykti sausio 6 d. 

                                                                                 Direktorė Rūta Lanauskienė2 priedas.pdf (869.31KB)
2 priedas.pdf (869.31KB)
5-10 klasių mokinių atostogų datos
"Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Menas yra didis pranašas daiktų pasaulyje." (Vydūnas)2020 m. gruodžio 3d. Šiaulių "Dermės" mokyklos direktorės Rūtos Lanauskienės bei muzikos ir šokio mokytojos Arnoldos Kapačinskienės iniciatyva buvo organizuotas respublikinis  specialiojo ugdymo įstaigų muzikos ir šokio nuotolinis festivalis - konkursas ,,METŲ LAIKAI 2020”. Renginyje dalyvavo Klaipėdos "Medeinės", Akmenės raj., Dabikinės Vladimiro  Zubovo, Šiaulių "Dermės", Telšių "Naujamiesčio" mokyklų bei Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centro ugdytiniai. Festivalis - konkursas "Metų laikai 2020" vyko zoom platformoje. Dalyviai bei meno kolektyvų vadovai turėjo galimybę stebėti visų atlikėjų pasirodymus, dalyvauti aptarime.  Kiekvienas atlikėjas, kolektyvas buvo įvertintas nominacijomis, kurias kūrybiškai apipavidalino mokytoja Nomeda Medžiaušienė, o vadovams išsiųstos atminimo dovanėlės - USB laikmenos, kuriose patalpinti visi vaikų pasirodymai. 


 Per baltą krištolinį taką , su sauja meilės ir vilties, šventės jau atėjo ir į Šiaulių „Dermės“ mokyklą. Šis metas pripildytas gerumo, švelnumo, jautrumo, tikros meilės, spinduliuojančios šviesos, vidinio tvirtumo ir tikėjimo. Norime palinkėti ramybės širdyje, jaukumo namuose! Gražių žiemos švenčių jums linki Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendruomenė. 


Informuoju, kad atsižvelgiant į mokinių (5-10 kl.) tėvų, globėjų (rūpintojų) prašymus Šiaulių "Dermės" mokykloje nuo 2020-12-16 iki 2020-12-22 vadovaujantis direktoriaus 2020-12-15 d. įsakymu Nr. V1-280, yra vykdomas ugdymas mišriuoju būdu, ugdymo tvarka pridedama.

                                                                               Direktorė Rūta Lanauskienė

Š.m.gruodžio 23d.mokyklos šokių kolektyvo "SPARNAI" vyresnioji grupė (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo II-ajame respublikiniame vaikų ir jaunimo šokių konkurse "Virtualus kalėdinis šokio virusas" ir iškovojo II vietą. Sveikiname! 

 

 

Š. m. gruodžio 20d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame nuotoliniame šokių konkurse-festivalyje "Way of Dance 2020" ir laimėjo III vietą. Sveikiname! 


Nuotolinio ugdymo tvarkosNVSC parengtos atmintinės

Švietimo ministrės J. Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei


 


Švietimo įstaigų darbas nuo gruodžio 16d. 
Gerb. mokyklos vadovai, mokytojai,

 Baigdamas savo, kaip švietimo, mokslo ir sporto ministro, darbą XVII-oje Vyriausybėje, kreipiuosi į Jus. Einant šios kadencijos ministro pareigas kiek mažiau negu dvejus metus, tikiu, kad švietimo sistema sugrįžo į stabilias vėžes. Žinoma, situacija po 2018-ųjų mokytojų streiko, pasaulinės pandemijos iššūkiai nebuvo lengvas metas niekam. Tačiau jau dabar matome sparčiai besikeičiančias mokyklas. Švietimo bendruomenė yra be galo stipri, tačiau kartu ir labai jautri. Galime greitai priimti naujoves, įveikti kylančius iššūkius, tačiau tuo pat metu matome ir nesutarimus. Problemų ir iššūkių neišvengsime ir jų neišspręsime burtų lazdelės mostu. Tačiau tai galime padaryti išdiskutuotais sprendimais. Būtent jie kuria ilgalaikius rezultatus. Taip, tam reikia laiko sąnaudų. Tačiau viliuosi, kad sugrąžinome efektyvaus kalbėjimosi, tarimosi kultūrą. Girdėdami ir suprasdami vieni kitus galime priimti tinkamus sprendimus. Naujai ministerijos vadovybei linkiu išlaikyti švietimo atstovams svarbią bendradarbiavimo kultūrą, įsiklausyti į mokyklos bendruomenės poreikius ir lūkesčius. Tikiu, kad tai padarius švietime turėsime tuos rezultatus, kurių visi norime.

Mokytojams, mokyklų vadovams linkiu telktis ties pokyčiais, kurie reikalingi mūsų šalies švietimui. Būkite pavyzdžiu visuomenei, kuri Jumis didžiuotųsi ir jaustų pagarbą šiai profesijai. Jūsų darbas – be galo prasmingas ir reikalingas. Visada žvelgiau į jus su dėkingumu, dėkodamas ir už palaikymą, ir už kritiką. Ir visada didžiavausi būdamas švietimo bendruomenės nariu – ir tada, kai dirbau mokytoju, mokyklos vadovu, ir atėjęs į akademinę bendruomenę, ir būdamas ministru.

Linkiu kiekvienam Jūsų jaukių, gražių artėjančių švenčių. Sutikite jas saugiai, rūpindamiesi vieni kitų sveikata.

Laikinai švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas einantis dr. Algirdas Monkevičius. 

2020 m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybės nutarimu:

Specialiosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse, profesinio mokymo įstaigų profesinio mokymo kartu su socialinių įgūdžių programos mokiniai bus ir toliau ugdomi įprastu kontaktiniu būdu.

       1-4 kl. mokiniai mokosi kontaktiniu būdu (mokykloje), o mokinių Kalėdų atostogos paankstinamos ir skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

      5-8 kl. mokiniai ir toliau mokosi kontaktiniu būdu, o mokinių Kalėdų atostogos buvo numatytos nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 5 d., jos tokios ir išlieka.

Kai tik turėsime Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus įsakymą dėl ugdymo proceso pakeitimų, informuosime papildomai.

                                                                               Direktorė Rūta Lanauskienė


TARPTAUTINĖ DAILĖS IR MENINIŲ DIRBINIŲ PARODA – KONKURSAS

“SPARNAI. NUO VĖJO MALŪNŲ, IKI...”

Šių metų  lapkričio 9 d.- 30 d.  mokykloje vyko tarptautinė dailės ir meninių dirbinių paroda – konkursas „Sparnai. Nuo vėjo malūnų, iki...”.

 Organizuojant parodą-konkursą siekėme respublikos ir užsienio šalių  ugdymo įstaigų bendradarbiavimo ugdant vaikų kūrybiškumą, populiarinant jų kūrybą, suteikiant mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis.

Džiaugiamės, kad šiuo sunkiu laikotarpiu sulaukėme dalyvių iš daugiau kaip 40-ties šalies ir užsienio ugdymo įstaigų. Konkursui pateikta per 180 piešinių bei meninių dirbinių. Tris savaites grožėjomės jūsų atsiųstais darbais. Norime padėkoti visiems dalyviams ir pasveikinti prizinių vietų laimėtojus, laureatus ir jų mokytojus. Tikime, kad ugdomas grožio pajutimas padės vaikų širdyse pagrindus geriau pažinti tikrąsias vertybes ir išsaugoti jas.

                 Parodos – konkurso „Sparnai. Nuo vėjo malūnų, iki...”organizatorės

Violeta Matakienė, Rasa Šukienė, Ilona Garalevičienė, Ilmena Domkuvienė


LR Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad lapkričio mėn. negalima nustatyti net 38 proc. atvejų užsikrėtimo aplinkybių. Tai reiškia, kad rizika užsikrėsti koronavirusine infekcija šiuo metu yra išaugusi visos vietose, kur vyksta žmonių tarpusavio kontaktas. Esame glaudžiai susiję vienas su kitu. Pasikeitusi kasdienybė ir viešojoje erdvėje skleidžiama informacija apie pandemijos stiprėjimą yra rimtas išbandymas mūsų psichinei sveikatai: jaučiama daug streso, kyla nerimas, gerokai išaugo atsakomybės krūvis, tai taip pat veikia savijautą ir nuo to jau negalima atsiriboti. Įtemptas gyvenimo būdas, didelis informacijos srautas daro įtaką mūsų nerimo augimui.

Gruodžio 4 d. duomenimis mokykloje nustatytas teigiamas COVID-19 testas (dėl duomenų apsaugos įstatymo asmeninių tikslių duomenų nurodyti negaliu):

2 logopedams;

2 auklėtojams;

2 administracijos darbuotojams;

1 mokytojui, kuris yra pasveikęs, bet dėl saviizoliacijos sąlygų dirba su mokiniais iki gruodžio 7 d. nuotoliniu būdu;

2 nepedagoginiams darbuotojams.

Prevencinėje izoliacijoje dėl kontakto su sergančiu COVID-19 yra 2 mokyklos pedagogai.

Saugokime vieni kitus ir būkime kantrūs.

                                                                             Direktorė Rūta Lanauskienė

                                    


    


Respublikinė mokinių konferencija "Saugus, aktyvus ir sveikas"


1 a ir 1 b klasių mokiniai Faustas Bubelis ir Edvinas Rila dalyvavo nuotolinėje respublikinėje mokinių konferencijoje "𝐒𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬, 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐯𝐮𝐬 𝐢𝐫 𝐬𝐯𝐞𝐢𝐤𝐚𝐬", kurią organizavo Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazija. Mokiniai pristatė pranešimą ,,Gyvenu sveikai – važiuoju dviračiu“.

Konferencijos tikslas - pasidalinti gerąja patirtimi, kūrybiškai organizuoti ugdymo(si) procesą. Konferencijos metu Faustas ir Edvinas klausėsi įvairių pranešimų sveikatinimo temomis, ugdėsi komunikavimo ir asmenines kompetencijas.

Apibendrinant konferenciją buvo padarytos išvados, mokinukai apdovanoti elektroniniais padėkos raštais.

                                                                           Mokytojos Nida, Vilma, Loreta

 

 Nacionalinė švietimo agentūra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu sukūrė mobiliąją programėlę pavadinimu „NOU“, skirtą prekybos žmonėmis prevencijai, kuri naudotojams galės būti nemokamai prieinama tiek „Google Play“, tiek ir „Apple Store“ parduotuvėse.

Apie šią programėlę:

Tai prekybos žmonėmis prevencijai skirta informacinio pobūdžio priemonė, sukurta mokytojams ir mokiniams, bet taip pat gali būti naudojama ir švietimo pagalbos specialistų, dirbančių prekybos žmonėmis prevencijos srityje. Viena iš turinio idėjos autorių – doc. dr. Neringa Grigutytė.

Mobilioji aplikacija sudaryta iš 3 dalių:

  1. Simuliacinis žaidimas mokiniams nuo 14 metų – žaisdami darbo paiešką simuliuojantį žaidimą paaugliai bei jaunuoliai gali įvertinti savo galimybes užsidirbti, bet neužkibti ant prekybos žmonėmis kabliuko. Žaidimas „Neužkibk, o užsidirbk“ pateiktas, remiantis realiomis situacijomis, kaip dažniausiai patenkama į prekybos žmonėmis pinkles ir yra skirtas įgalinti vartotojus atpažinti galimus pavojus ir slypinčias rizikas. Žaidimo eigoje matomi prekybos žmonėmis rizikos lygiai, o rezultate vartotojui pateikiamos 2 tipų pasirinkimų versijos: vienos – su elgesio pasirinkimais, kitos  – su tikromis gyvenimo istorijomis.
  2. Pagalbos šaltiniai: pateikiami Lietuvoje ir užsienyje veikiančių institucijų, įstaigų ir organizacijų kontaktai, kuriais remiantis nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis gali rasti pagalbą – sužinoti kur kreiptis, patekus į prekybos žmonėmis pinkles.
  3. Informacija: prevencinė informacija paauglių ir jaunuolių švietimui apie prekybos žmonėmis reiškinį, apimantį tokias temų kategorijas kaip: prekybos žmonėmis samprata, rizikos faktoriai, pavojai ir kaip jų išvengti, reagavimas ir pagalba bei kiti metodinės informacijos šaltiniai.

Mobiliąją programėlę „NOU“ jau galite PARSISIŲSTI!

Š. m. spalio 1-30 d. 9 kl. mokiniai Greta Vaitkevičiutė ir Joranas Cigas bandė kūrybiškai pritaikyti informacines technologijas kuriant plakatą saugaus eismo tema ir dalyvauti plakatų konkurse.

https://www.lmnsc.lt/naujiena/ isrinkti-geriausi-saugiam- eismui-skirti-plakatai/

Dailės mokytojas Raimondas


 


Informacija apie Covid-19

Informacija apie ugdymo proceso pokyčius

Pagal 2020.10.29 dieną gautą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bartulio įsakymą "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020m. spalio 28d. įsakymo Nr. A-1486 "Dėl ugdymo organizavimo" pakeitimo" 
" 1.1. iki 2020 m. lapkričio 8 d.  bendrojo ugdymo mokyklose (išskyrus specialiąsias įstaigas ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiąsias klases) 5-12 klasių mokinių ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu", ugdymas bus vykdomas kontaktiniu būdu, todėl laukiame Jūsų sugrįžtant į mokyklą . 

 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendruomenė reiškia padėką Vitai Žabarauskaitei, Gegužių progimnazijos dailės mokytojai metodininkei, technologijų vyresniajai mokytojai, kuri 2020 m. spalio 12 dieną „Etninės kultūros savaitėje“ pristatė autorinę parodą „Gyvybės medis“, organizavo ir vedė edukacinę veiklą 3-4 klasių mokiniams „Gyvybės medžio tapymas“.

Dėkojame „Saulės klėties“ nariams už suorganizuotą tautodailės parodą „Tautos kraitė“, kurioje eksponuoti dirbiniai atskleidė tradicinės ir šiuolaikinės tautodailės sintezę. 


 


Kasmet spalio mėnesį visoje Europoje vyksta Erasmus dienos, kuriose institucijos, dalyvaujančios Erasmus+ projektuose, dalinasi įspūdžiais, skatina prisijungti bendruomenę prie rengiamų veiklų.

Mūsų mokykla Erasmus+ strateginių partnerysčių, mokyklų mainų projektuose dalyvauja nuo 2006 m.

Spalio 16d. Erasmus+ dienoms paminėti Erasmus + projektų koordinatorė, iniciatorė anglų kalbos mokytoja Rasa Kavaliauskienė su technologijų mokytoja Ima Miniauskiene vedė integruotą anglų k. ir technologijų pamoką 9 klasėje "Obuolių pyragas". Juk pyragas atveria visus kelius.... 

Šiaulių miesto savivaldybė informuoja, kad konkursas į Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus pareigas yra atšaukiamas. Artimiausiu metu konkursas bus paskelbtas iš naujo ir pretendentų atranka į šią švietimo įstaigos direktoriaus pareigas įvyks 2021 metais. Kviečiame dalyvauti.

Šių metų rugsėjo 21 d. – spalio 2 d. 4a, 7 klasių mokiniai, jų tėveliai ir mokytojos I. Miniauskienė, I. Garalevičienė, R. Šukienė dalyvavo plenere, skirtame Mokyklų bendruomenių metams ir Vaiko emocinės gerovės metams paminėti. Plenerą organizavo Šiaulių miesto lopšelis – darželis „Coliukė“. Kūrybiškai, aktyviai veikiant , iš mokinių, mokytojų, tėvelių surinktos ir atvežtos gamtinės medžiagos sukurta mozaika „Dermėje su gamta“ sukurta mozaika „Dermėje su gamta“. Kurdami mokyklos žaliųjų erdvių daržo zonoje mokiniai patyrė veikimo kartu ir meno pažinimo džiaugsmą. Siekiant originalios idėjos įgyvendinimo, sukurtos dvi mozaikos, kurios kūrybinio proceso metu buvo sujungtos į vieną, tautiniais raštais puoštą mozaiką - juostą. Veikloje dalyvavę mokiniai ir mokytojai džiaugėsi sėkmingu rezultatu. Darbo nuotraukos dalyvauja virtualioje parodoje www.coliuke.tavodarželis.lt. Parengta medžiaga apie plenerą bus viešinama Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt

Dalyvavimo respublikiniame kūrybiniame plenere „Rudens mozaika 2020. Čia esu...“ akimirkos 


Sveiki, mielieji „Vyturio” draugai,

Džiaugiamės Šiaulių miesto mokyklomis ir mokiniais, vis dažniau besinaudojančiais „Vyturio” skaitmeninių knygų biblioteka. Norime pasidalinti keliomis naujienomis ir priminimais.

Paprastesnis prisijungimas 

Jau beveik metai, kai prie Vyturio galima jungtis per specialiai jūsų mokyklai sukurtą nuorodą. Tai reiškia, kad mokiniams nebereikia įvedinėti prisijungimo kodų. Pakanka PIRMĄ kartą susikurti paskyrą per nuorodą, o vėliau jungtis tiesiai per VYTURYS.LT 

Pradinė prisijungimo nuoroda:  https://www.vyturys.lt/kodas/siauliai034

Garso knygos

Nepaliekant „Vyturio” jau galima klausytis ir garsinių knygų. Puikių aktorių ir skaitovų balsai nuplukdys į kitokį knygos pasaulį ir leis literatūrą pažinti dar vienu būdu. Susiraskite „Dėdes ir diedienes” ar Icchoko Mero  „Lygiosios trunka akimirką” ir klausykite tiesiai „Vyturio” aplinkoje.    

Paveikslėlių knygos pradinukams

Praėjusią žiemą išbandėme dar vieną naujovę, - paveikslėlių knygų skaitymą akimis ir ausimis;) Nors iki šiol paslauga buvos skirta mažiausiems skaitytojams, nuo sausio 1 d. ja per lietuvių ir anglų kalbos pamokas galės naudotis ir pradinių klasių mokiniai. Pažintinis video:  https://bit.ly/DOBILE

                                                   Gerbiami Mokytojai,

2020-ieji metai tiek Jums, Mokytojai, tiek visai šaliai buvo išties neįprasti – persikėlėme į virtualią erdvę, ieškojome inovatyvių sprendimų, rūpinomės kiekvieno saugumu ir sveikata.

Mokytojo profesija išskirtinė buvo visuomet. Jūs, mokytojai, esate tie, kurie lemia kiekvienos asmenybės gyvenimo kryptį. Tai yra be galo didelė dovana, o kartu – ir atsakomybė. Būtent Jūs atrandate raktą, kaip kiekvieną dieną pamokoje esančius mokinius priartinti prie esminio tikslo – jų gebėjimų stiprinimo, individualios, kūrybiškos ir laimingos asmenybės augimo.

Esate daugiau nei mokytojai – esate gyvenimų kūrėjai!

Ne kartą sakiau, kad mūsų valstybė bus stipri tiek, kiek joje bus gerbiamas, savimi pasitikintis, laimingas ir saugus Mokytojas. Turime dar daug ką padaryti, kuriant visapusišką Mokytojų gerovę, tačiau pastaraisiais metais tuo keliu sparčiai ėjome. Tikiu, kad dirbdami kartu, susitelkę norimą tikslą pasieksime. 

Gražios šventės, gerbiami Mokytojai!

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas MonkevičiusPb klasės mokinio Ezechielio Kalevo Tumosos močiutė sveikina visus Mokytojus su mokytojų diena. Ačiū močiutei už gražius sveikinimus. 

                         Mokyklos mokytojai


Edukacinis užsiėmimas ŠU Botanikos sode

1 a ir 1b klasių mokiniai lankėsi ŠU Botanikos sode. Botanikos sodo salėje mokiniai apžiūrėjo sugrupuotus sėklų pavyzdžius. Veiklos vedėjas pasakojo apie įvairiausius sėklų prisitaikymus plisti aplinkoje, kuriuos pastarosios išvystė per tūkstančius ar net milijonus metų trukusios natūralios atrankos būdu. Pirmokai tyrė sėklas stereomikroskopu, uždavė klausimų, patys ieškojo atsakymų. Edukacinio užsiėmimo metu  sužinojo apie augalų išgyvenimo strategijas ir su tuo susijusius brandinamų sėklų kiekius bei įgimtas mutualistines sąsajas su kai kuriais gyvūnais. Mokiniai į klases grįžo kupini teigiamų emocijų.

Mokytojos Nida ir Vilma

"Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai"

1a ir 1b klasių mokiniai rugsėjo 21 d. prisijungė prie Akvilės Sadauskienės organizuojamos iniciatyvos  "Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai". Mokiniai net 7 savaites klausysis įvairių šalių pasakų iš leidinio "Mėlynasis karoliukas", atliks įvairias užduotis. Iniciatyvos metu ugdomos kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo ir asmeninės kompetencijos.

Mokytojos Nida ir Vilma


Gerbiami bendruomenės nariai,

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu "Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" bei "Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" siekiant infekcijos plitimo ribojimo ir mažinant žmonių kontaktą, prašyčiau Jūsų laikytis susitarimo palydėti ir pasiimti savo vaikus tik prie mokyklos durų, neužeinant į mokyklos pastatą. 

Informuojame, kad nuo spalio 2 d. 5-10 klasių mokiniai gyvenantys Šiaulių m. turi galimybę kabinti lauko rūbus ir kt. savo klasėse (yra nupirktos naujos, stacionarios drabužių kabyklos ir batų lentynos).

Būkime sveiki, saugokime save ir kitus. Dėkoju už supratingumą ir kantrybę.

Direktorė Rūta

Rugsėjo 26-27 d. Panevėžyje vyko I Baltijos šalių muzikos konkursas „Rudeninės žvaigždės“, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos mokinys Darijus Škėla ir pelnė II vietą. Sveikiname Darijų !!! 


Susipažinkite su nauja pamokų laiko ir maitinimo tvarka. 
Š.m. rugsėjo mėnesį Šiaulių „Dermės“ mokykloje buvo organizuojamos judriosios pertraukos P-10 klasių mokiniams. Mokiniai aktyviai dalyvavo visose fizinio ugdymo mokytojų paskirtose veiklose tiek salėje, tiek gryname ore. Judriųjų pertraukų metų visų amžiaus grupių mokiniai išnaudojo papildomą galimybę ne tik puikiai praleisti laiką, pastiprinti sveikatą pertraukų metu, bet ir išbandyti naujai įrengtą krepšinio aikštelę gryname 

                                                       Fizinio ugdymo mokytojas Simas Garbenis