Šiaulių "Dermės" mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai (2020-2021 m.m.)

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai (2019-2020 m.m.) 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai (2018-2019 m.m.)

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai (2017-2018 m.m.)

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai (2016-2017m.m.)

Ikimokykliniame skyriuje ugdomi Šiaulių miesto ir regiono vaikai, turintys didelių ugdymosi poreikių dėl kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Ugdytinių poreikiai tenkinami atsižvelgiant į vaiko raidą, individualius vaiko gebėjimus, ugdymosi poreikius, pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų rekomendacijas, tėvų lūkesčius. Ugdomos vaikų socialinė, komunikavimo, pažinimo, meninė, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos.

 

Vaikai ugdomi pagal šias programas:

·       ikimokyklinio ugdymo programa „Po mažą žingsnelį į savo gebėjimų šalį” (3-5 m. vaikai);

·       bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa (6–7 m. vaikai);

·       integruotos intensyviosios kalbos ugdymo programos;

·       integruotos individualiosios specialiojo ugdymo programos;

·       tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Skyriuje yra penkios vaikų grupės:

·          „Viščiukai“ (ikimokyklinio ugdymo grupė);

·          „Žuvytės“ (ikimokyklinio ugdymo grupė);

·          „Nykštukai“ (jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė);

·          „Boružiukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupė).

·          „Žirniukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupė).

Vaikus ugdo kompetentingos ir kūrybiškos pedagogės: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos, logopedės, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, meninio ugdymo mokytoja, judesio korekcijos mokytoja.

Vaikų galios, asmenybė ir kūrybiškumas papildomai lavinami įvairiuose dailės, dramos, muzikos, keramikos, gamtos ir sporto būreliuose bei pažintinėse-edukacinėse išvykose.

Vaikų saviraiškos ugdymas būreliuose:

·         Meno studija „Spalviukai“

·         Dailės būrelis „Kūrybinės dirbtuvėlės“

·         Muzikos būrelis „Linksmučiai“

·         Dramos būrelis „Seku, seku pasaką“

·         Smalsučių būrelis „Sužinok ir pamatyk“

·         Būrelis „ EKO vaikai “

·         Jaunųjų gamtininkų būrelis „Žaliasis pasaulis“

·         Sporto būrelis „Mano draugas - kamuoliukas"

·         Judriųjų žaidimų būrelis „Žaidimų pasaulyje“ 

Apie mus