Pedagogai

Švietimo pagalbos specialistai

Kvalifikacinė kategorija

Laima   Juozapavičienė

Specialioji   pedagogė metodininkė, logopedė

Jolanta   Žukauskienė

Logopedė   metodininkė

Eugenija   Jakimavičienė

Logopedė ekspertė

Aušra   Senkauskienė

 Specialioji pedagogė metodininkė, logopedė

Vilma Beinorienė

Vyresnioji   logopedė

Laimutė   Gutauskienė

Vyresnioji   logopedė

Loreta Baltūsienė   

Vyresnioji   logopedė

Rasa Poškevičienė

Vyresnioji   logopedė

Aurelija Norienė

Logopedė 

Ingrida Lusver

Logopedė

Jurgita Steckytė

Vyresnioji   logopedė

Augenija   Dungveckienė

Vyresnioji   surdopedagogė

Violeta Matakienė   

Logopedė   metodininkė

Aušra Varneckienė   

Psichologė

Justina Bičiušienė

Psichologo asistentė

Neringa Udrienė

Vyresnioji logopedė   

Silvija Rugenė

Logopedė

Živilė   Nakčiūnienė

Vyresnioji logopedė   

Sonata Šimaitienė   

Vyresnioji   logopedė

Rima Kančauskė

Logopedė   metodininkė

Silvija Masandukienė

Logopedė 

Virginija Gineikienė

Mokytojo padėjėja

Aldona Norvaišaitė

Mokytojo padėjėja

 

Alma Pušinskaitė

Mokytojo padėjėja

Mokytojai dalykininkai


Laima Pastoraitė

Biologijos vyresnioji   mokytoja, chemijos mokytoja

Rasa Kavaliauskienė

Anglų k.mokytoja metodininkė

Irma Miniauskienė

Technologijų   mokytoja

Eglė Masiulytė

Lietuvių k.   vyresnioji mokytoja

Indrė Zakienė

Lietuvių k.  vyresnioji  mokytoja

Ieva   Juozapavičiūtė

Lietuvių k.   mokytoja

Asta Budraitienė

Matematikos   vyresnioji mokytoja

Laima Slavickienė   

Matematikos   mokytoja metodininkė

Loreta Šedienė

Istorijos   mokytoja metodininkė

Gediminas Krūmas

Dorinio ugdymo,   pilietiškumo pagrindų  mokytojas

Bernadeta   Sabatauskė

Geografijos   mokytoja

Raimondas   Gabrielaitis

Dailės vyresnysis   mokytojas, technologijų mokytojas

Nomeda   Medžiaušienė

Informacinių   technologijų vyresnioji mokytoja

Virginija   Baliutavičienė

Kūno kultūros   vyresnioji mokytoja

Arnolda   Kapačinskienė

Muzikos mokytoja   metodininkė, šokio mokytoja

Pradinio ugdymo mokytojai


Rimutė   Ledauskienė

Pradinio ugdymo   mokytoja metodininkė

Laimutė   Gutauskienė

Pradinio ugdymo   vyresnioji mokytoja

Ingrida   Miceikienė

Pradinio ugdymo   mokytoja

Vilma Beinorienė

Pradinio ugdymo   vyresnioji mokytoja

Renata   Vyšniauskienė

Pradinio ugdymo   mokytoja, ankstyvojo anglų kalbos mokymo vyresnioji mokytoja

Rasa Poškevičienė   

Pradinio ugdymo   vyresnioji mokytoja

Inga Zykienė

Pradinio ugdymo vyresnioji   mokytoja

Jolanta Kreičmanaitė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Nida Zikienė

Pradinio ugdymo   mokytoja metodininkė

Jurgita Steckytė

Pradinio ugdymo vyresnioji   mokytoja

Giedrė   Grigaitienė

Pradinio ugdymo vyresnioji   mokytoja

Roberta   Stapulionienė

Kūno kultūros   mokytoja

Simas Garbenis

Kūno kultūros mokytojas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai


Živilė   Jarašūnienė

Priešmokyklinio   ugdymo mokytoja metodininkė

Jelena   Knizikevičienė

Vyresnioji   auklėtoja

Vanda Zaurienė

Auklėtoja   metodininkė

Rasa Arlauskienė

Auklėtoja   metodininkė

Raimonda   Galkuvienė

Auklėtoja

Ginta Lužeckienė

Priešmokyklinio   ugdymo mokytoja metodininkė

Lilijana Rumšienė

Priešmokyklinio   ugdymo vyresnioji  mokytoja

Kristina   Kvietkuvienė

Priešmokyklinio   ugdymo mokytoja metodininkė

Kristina   Jurienė

Auklėtoja

Viktorija   Liaugaudienė

Vyresnioji   auklėtoja

Kristina   Serapinaitė

Vyresnioji auklėtoja

Ilona Švambarienė

Auklėtoja

 

Evelina   Jurgutienė

Vyresnioji meninio ugdymo   mokytoja

Rosita Račkauskaitė

Judesio korekcijos mokytoja

Auklėtojai


Aurelija   Kulikauskienė

Vyresnioji   auklėtoja

Janina   Balsevičienė

Auklėtoja   metodininkė

Viliūnė   Čiomėnienė

Vyresnioji   auklėtoja

Ilona   Garalevičienė

Auklėtoja

Ilmena Domkuvienė

Auklėtoja

Daiva   Gaškauskienė

Auklėtoja

Remigijus   Juozapavičius

Vyresnysis   auklėtojas

Meilutė Kateivienė

Vyresnioji   auklėtoja

Joana   Kravčenkienė

Vyresnioji   auklėtoja

Tomas Bičiušas

Auklėtojas

Rimantas   Liukinevičius

Vyresnysis   auklėtojas

Vanda Miciuvienė

Vyresnioji auklėtoja

Ligita Anučauskytė

 Auklėtoja

Virginija   Neverdauskienė

Auklėtoja

Monika Rodienė

Auklėtoja

Aldona   Norvaišaitė

Vyresnioji   auklėtoja

Vitalija Kučienė

Auklėtoja

Richardas   Povilauskas

Vyresnysis   auklėtojas

Nerijus   Ostrauskas

Vyresnysis   auklėtojas

Jūratė Sruogytė

Auklėtoja   metodininkė

Dalia   Stankevičienė

Vyresnioji   auklėtoja

Vaida Šimaitienė

Vyresnioji   auklėtoja

Rasa Šukienė

Vyresnioji   auklėtoja

Redas Švambaris

Vyresnysis   auklėtojas

Daina Valiūnaitė

Vyresnioji   auklėtoja

Kristina   Kazlauskaitė

Auklėtoja