Administracija 

 Rūta Lanauskienė, Direktorė

Gimimo data: 1970m. liepos 14d.

Šeimyninė padėtis: ištekėjusi

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

1977 m. - 1988 m. - Kuršėnų L.Ivinskio gimnazija

1988 m. - 1991 m. - Klaipedos A.Venclovos pedagoginė mokykla

2001 m. - 2006m. - Šiaulių universitetas, Specialiosios pedagogikos fakultetas

2006m. - 2007 m. - Romerio universitetas, Strateginio valdymo ir politikos fakultetas.

2007m. - 2009m- Šiaulių universitetas, Tęstinių studijų institutas, vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis

2009 m. suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija (2015 m. patvirtinta atitiktis)

Darbo patirtis:

1991 m. - 1993m. - auklėtoja, Radviliškio lopšelis-darželis "Nykštukas"

1993m. - 2001m. - mokytoja, Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla

2001m. - 2006m. - socialinė pedagogė, Šiaulių vaikų globos namai

Nuo 2006 m. rugpjūčio iki dabar Šiaulių logopedinės mokyklos direktorė

Pareigybės aprašymas

Giedrė Stapulionienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Telef.: 841 52 68 28


Violeta Matakienė, Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja 

Telef.: 841 52 68 28


Specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja

Telef.: 841 52 68 28


Živilė Nakčiūnienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja 

Telef.: 841 52 41 94

Mob.telef.: +370 685 77319