Savaitė be patyčių

Veiksmo savaitės be patyčių metu mūsų mokykloje buvo atliekama 5-10 klasių mokinių apklausa "Padėk man užaugti be patyčių". Surengtas 7-10 klasių mokinių forumas, kurio metu mokiniai žiūrėjo trumpametražį filmą apie patyčias, analizavo patyčių situacijas, teikė pasiūlymus, kaip jas spręsti, aiškinosi kaip jaučiasi asmuo iš kurio tyčiojamasi, tas, kuris tyčiojasi ir ką gali padaryti tėvai, mokytojai, kad patyčios liautųsi. 5-6 klasėms organizuotas atskiras užsiėmimas, kurio metu vaikai išsakė savo nuomones ir siūlymus apie patyčių sprendimo būdus, kiekvienas įvardino, kaip elgtųsi įvairiose situacijose. Mokytojams buvo surengtas praktinis užsiėmimas, kurio metu duoti patarimai ir praktiškai atliktos užduotys, ką daryti, jei pamatai/patiri patyčias. Pedagogai aktyviai atliko pateiktas užduotis, noriai diskutavo įvairiais klausimais, susijusiais su patyčiomis. 


2a klasės veikla

   2016 m. kovo 15 d. pravesta klasės valandėlė „Klasė be patyčių“ 2a klasės mokiniams, kurios metu mokiniai supažindinti su žodžio „patyčios“ samprata, patyčių formomis, padariniais, pateiktos įvairios patyčių situacijos mokykloje, kurias mokiniai analizavo, ieškojo sprendimų, diskutavo, kaip reikėtų elgtis, jei panašios situacijos susiklostytų ir jų klasėje. Mokytoja ir mokiniai aptarė, koks elgesys yra tinkamas, o koks netinkamas bei parengė skrajutes, kuriose surašė, kaip reikėtų elgtis, kad visiems klasėje būtų gera.

Kovo 14–18 dienomis visoje Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“. Šiaulių logopedinės mokyklos 4 klasės  pedagogai 2015-03-15 vedė klasės valandėlę, kurios metu mokiniai dirbo porose, atsakinėjo į pedagogų pateiktus klausimus, diskutavo. Mokytoja J. Steckytė pristatė paruoštą lankstinuką "GYVENKIME BE PATYČIŲ", aptarė draugiško bendravimo svarbą, kaip reiktų kovoti su nemandagiais juokeliais, pasišaipymais bei kur galima kreiptis pagalbos, jei vaikas patiria patyčias.