NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 

1. Neformaliojo švietimo būrelių organizavimas:

1.1. neformaliojo vaikų švietimo veiklos mokykloje vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo, kiekvieno būrelio veiklos vykdomos atskirose patalpose, esant galimybei, užsiėmimai organizuojami atvirose erdvėse;

1.2.neformaliojo švietimo veiklos organizuojamos atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių: dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės, laikomasi saugaus atstumo, visiems privaloma dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas;

1.3.patalpos dažnai ir reguliariai vėdinamos, patalpų dezinfekavimas vykdomas pasibaigus tos dienos neformaliosios veiklos užsiėmimams;

1.4.vykdomas vaikų sveikatos būklės stebėjimas. Nustačius, kad vaikui pasireiškė karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, vaikas nedelsiant izoliuojamas, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);

1.5. organizuojant renginius uždarose erdvėse, tarp dalyvių būtina išlaikyti 2 m atstumą, priešingu atveju, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, riboti dalyvių skaičių.

2.Popamokinės veiklos organizavimas:

2.1. į bendrabutį mokiniai įleidžiami nuo 13.00 val.;

2.2. mokiniai, gyvenantys bendrabučio 3 aukšte, į patalpas patenka per 1-ąją laiptinę, 2-ame aukšte gyvenantys – per 2 - ąją laiptinę;

2.3. veiklos mokykloje ir bendrabutyje vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo, kiekvienos klasės (grupės) veiklos vykdomos atskirose patalpose, esant galimybei, veiklos organizuojamos atvirose erdvėse;

2.4. popamokinės veiklos organizuojamos atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių: dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės, laikomasi saugaus atstumo, visiems privaloma dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas;

2.5. patalpos dažnai ir reguliariai vėdinamos, papildomas bendrabučio patalpų dezinfekavimas vykdomas 16.00-18.00 val.;

2.6. į bendrabutį tėvai neįleidžiami;

2.7. tėvai, norintys pasikonsultuoti su klasės auklėtoju, susitikimui registruojasi pas raštinės vedėją;

2.8. pirmadieniais atvykę mokiniai, daiktus pasideda budėtojų patalpoje ir eina į pamokas. Daiktus į bendrabutį nusineša pasibaigus pamokoms, kartu su auklėtoju.

3. Mokinių maitinimo organizavimas:

3.1. maitinimas P-4 klasių ir 5-10 klasių mokiniams organizuojamas mokyklos valgykloje skirtingu laiku, laikantis dienos režimo;

3.2. mokiniai, kartu su atsakingu pedagogu, prie valgyklos renkasi tik nurodytu laiku;

3.3. laukia pažymėtose vietose, laikantis saugaus atstumo tarp skirtingų klasių mokinių;

3.4. mokyklos valgykloje sudarytos saugios maitinimo sąlygos, užtikrinamas tinkamas mokinių maitinimui skirto inventoriaus valymas ir dezinfekcija (stalai valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno mokinių maitinimosi);

3.5. maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba valgykloje, maitinantis tos klasės mokiniams;

3.6. valgykloje užtikrintos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.