Pareigybių aprašymai

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktores.pdf (3.72MB)
Direktores.pdf (3.72MB)
Ikmokyklinio skyriaus vedėjos pareigybės aprašas
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigybės aprašas

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas

Spec.pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėjo pareigybės aprašas

Mokytojo pareigybės aprašas
Auklėtojo pareigybės aprašas
Logopedo pareigybės aprašas
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Naktinės auklės pareigybės aprašas
Valytojos pareigybės aprašas