SOCIALINĖ PARAMA

Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų (nemokami pietūs):

ü nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams, parengiamosios klasės (P) mokiniams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.

ü Mokykla pateiks priešmokyklinukų, P kl., 1 – 2 kl. mokinių sąrašą socialinės paramos skyriui dėl nemokamų pietų skyrimo.

ü Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Priklausomai nuo gaunamų pajamų (nemokami pietūs/pusryčiai, parama mokinio reikmenims įsigyti):

ü Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 192 Eur;

ü Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 256 Eur, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;

Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Šiaulių m. socialinių išmokų ir kompensacijų skyriai:

Tilžės g. 170, tel. (8 41) 370 443

Tilžės g. 22, tel. (8 41) 370 444

www.spis.lt

Laisvos vietos

Naujausi įrašai

Archyvai

Kategorijos

LithuanianEnglishUkrainian