Šiltos vasaros ir pačių geriausių atostogų vieni kitiems linkėjo 4 mūsų mokyklos eTwinning projektų komandos.

Šiltos vasaros ir pačių geriausių atostogų vieni kitiems linkėjo 4 mūsųmokyklos eTwinning projektų komandos. Nuo penktokų iki dešimtokų… Visivykdyti projektai buvo susiję su mokinių savijauta, gerove, fizinesveikata, mikroklimatu klasėje ir mokykloje. “Health Boosters”, “Well-being at school”, “TeenWell”, “We feel Well with English” projektai įtraukė19 Europos […]