Priėmimas

Šiaulių ,,Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi 3 – 7 m. amžiaus vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimą bei didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Įstaigoje teikiama intensyvi logopedo pagalba, bei kita švietimo pagalba (specialiojo pedagogo, surdopedagogo, judesio korekcijos specialisto, bei psichologo).
Teikiant prašymą dėl priėmimo į įstaigą reikia pateikti:
1. Vaiko gimimo įrašą.
2. Galiojančią Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo pagalbos skyrimo.
3. Pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą.

PRAŠYMO FORMA

Priėmimo komisija į Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių:

Komisijos pirmininkė – Rima Kančauskė, logopedė metodininkė, vaiko gerovės komisijos pirmininkė.
Nariai:
1.1. Živilė Jarašūnienė, mokytoja metodininkė;
1.2. Ginta Lužeckienė, mokytoja metodininkė;
1.3. Silvija Masandukienė, logopedė;
1.4. Rasa Arlauskienė, mokytoja metodininkė.

ŠIAULIŲ ,,DERMĖS“ MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Paskutinio atnaujinimo data – 2023-03-20
LithuanianEnglishUkrainian