Priėmimas

Šiaulių ,,Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi 3 – 7 m. amžiaus vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimą bei didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Įstaigoje teikiama intensyvi logopedo pagalba, bei kita švietimo pagalba (specialiojo pedagogo, surdopedagogo, judesio korekcijos specialisto, bei psichologo).
Teikiant prašymą dėl priėmimo į įstaigą reikia pateikti:
1. Vaiko gimimo įrašą.
2. Galiojančią Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo pagalbos skyrimo.
3. Pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą.

PRAŠYMO FORMA

Priėmimo komisija į Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių:

Komisijos pirmininkė – Alvija Nakvosienė, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja.
Nariai:
Rima Kančauskė, logopedė metodininkė;
Roberta Grabauskienė, specialioji pedagogė;
Justina Bičiušienė, psichologė;
Daiva Jankauskė, vyresnioji logopedė;
Živilė Jarašūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Rasa Arlauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 

Mokinių priėmimo tvarkos aprašas į „Dermės“ mokyklą

ŠIAULIŲ ,,DERMĖS“ MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Paskutinio atnaujinimo data – 2024-02-19
LithuanianEnglishUkrainian