Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Korupcijos prevencija Šiaulių „Dermės“ mokykloje įgyvendinama remiantis šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos Korupcijos Prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
2022-2024 m. Korupcijos prevencijos programa
Šiaulių „Dermės“ mokyklos dovanų politika
2022-2023 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių „Dermės“ mokykloje atsakingas asmuo – Ieva Garbenienė, tel.: 0 41 526728, el. paštas dermes.mokykla@gmail.com
Direktoriaus įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai Įsakymas.

Interesantų veiksmai susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla

Susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veikla mūsų Mokykloje apie įvykį raginame pranešti vienu iš žemiau nurodytų būdų:
raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Vytauto g. 235, 77178, Šiauliai
el. paštu korupcijos_prevencija@siauliai.lt
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai:
visą parą visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5)  266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis)
elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
faksu (8 5) 266 3307
paliekant pranešimą https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425
daugiau informacijos rasite: https://www.stt.lt/duk/1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS E. MOKYMŲ PLATFORMA

Savarankiško antikorupcinio sąmoningumo didinimo įrankis – e. mokymo platforma.
Platformos temų turinys yra bazinio ir ekspertinio lygmens, kartu su teorine ir statistine informacija pateikiamos interaktyvios užduotys, gerosios praktikos pavyzdžiai, testai.
Platformoje rasite tokias mokymo temas: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, viešieji pirkimai, sveikatos apsauga, savivalda, švietimo įstaigos, tarptautinis papirkinėjimas, tarptautinis papirkinėjimas (anglų k.), privatus sektorius, personalo patikimumo užtikrinimas, nacionalinė antikorupcinė sistema, korupcijos prevencija visuomenei ir ūkio subjektų priežiūra. Temų turinys nuolat naujinamas, o jų sąrašas pildomas.
Platformą rasite adresu – https://emokymai.stt.lt/
Siekdami kaip įmanoma išsamiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti galimą pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, jo pareigas, darbo vietą, pažeidimo pobūdį.  Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.
Informuojame, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų tyrimų tikslais, užtikrinant jų konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes bei informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Aktualios nuorodos:

Šiaulių miesto savivaldybės informacija:

Paskutinio atnaujinimo data – 2024-02-26
LithuanianEnglishUkrainian