Susisiekti

Šiaulių „Dermės“ mokykla

 

Kiti kontaktai

Socialinė pedagogė Donata Balandienė:  (841) 52 68 29

Administracija

Giedrė Stapulionienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ieva Garbenienė
Neformaliojo skyriaus vedėja
Alvija Nakvosienė
Specialioji švietimo pagalba
Asta Katkienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Ginta Lužeckienė
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja

Rūta Lanauskienė

Direktorė

Giedrė Stapulionienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ieva Garbenienė

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Alvija Nakvosienė

Specialiosios pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja

Ginta Lužeckienė

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja

 Vilma Beinorienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vyresnioji logopedė

Jurgita Steckytė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vyresnioji logopedė

 Rasa Poškevičienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vyresnioji logopedė

Ingrida Miceikienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

Renata Vyšniauskienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Ankstyvojo užsienio (anglų) kalbos vyresnioji mokytoja

Giedrė Grigaitienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vilma Elinskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Jolanta Kreičmanaitė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Jolanta Maziliauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja;

Zikienė Nida

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Inga Zykienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Rimutė Ledauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Kristina Kvietkuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 Raimondas Gabrielaitis

Vyresnysis mokytojas; dailė

Mokytojas; technologijos

Simas GarbenisKūno kultūros mokytojas
 Arnolda KapačinskienėMokytoja metodininkė; muzika, šokis
 Rasa KavaliauskienėMokytoja metodininkė, anglų kalba
 Eglė MasiulytėVyresnioji mokytoja, lietuvių kalba
Ieva Garbenienė

Mokytoja, lietuvių kalba

 

Gediminas KrūmasMokytojas, dorinis ugdymas
Roberta StapulionienėMokytoja; kūno kultūra
Asta Budraitienė

Vyresnioji mokytoja; matematika, ekonomika ir verslumas

Mokytoja, fizika

Irma MiniauskienėMokytoja; technologijos
Loreta ŠedienėMokytoja metodininkė; istorija, pilietiškumo ugdymas
Indrė ZakienėVyresnioji mokytoja, lietuvių kalba
 Virginija Liucija BaliutavičienėVyresnioji mokytoja; kūno kultūra
Bernadeta Sabatauskė

Vyresnioji mokytoja; geografija

Mokytoja; istorija

Laimutė Slavickienė

Mokytoja metodininkė; matematika

Mokytoja; žmogaus sauga

Nomeda MedžiaušienėVyresnioji mokytoja; informacinės technologijos
 Laima Pastoraitė

Mokytoja metodininkė; gamta ir žmogus, biologija

Vyresnioji mokytoja; chemija

Mokytoja; fizika

Vitalija Kučienė

Mokytoja metodininkė; muzika

Vyresnioji auklėtoja

Augenija Dungveckienė

Vyresnioji surdopedagogė

 Eugenija Jakimavičienė

Logopedė ekspertė

Violeta Matakienė

Logopedė metodininkė

 Loreta Baltūsienė

Vyresnioji logopedė

Živilė Bielskienė

Logopedė metodininkė

Aurelija Norienė

Logopedė

(vaiko priežiūros atostogos)

Jolanta Žukauskienė

Logopedė metodininkė

Alvija Nakvosienė

Logopedė

 

Roberta Grabauskienė

Logopedė

Vaida Šimaitienė

Logopedė

Donata Balandienė

Socialinė pedagogė

Aušra Senkauskienė

Specialioji pedagogė metodininkė

Laima Juozapavičienė

Specialioji pedagogė metodininkė

Jovita Biliūnienė

Vyresnioji specialioji pedagogė

Justina Bičiušienė

Psichologė

 Aušra Varneckienė

Psichologė

Levita Bielskienė

Bibliotekos vedėja

Jūratė Bosaitė

Bibliotekininkė

Virginija Gineikienė

Mokytojo padėjėja

Alma Pušinskaitė

Mokytojo padėjėja

Miglė Jagminaitė

Mokytojo padėjėja

 Aurelija Narbutaitė Vyresnioji auklėtoja
Vaida Šimaitienė Vyresnioji auklėtoja
Ilona Garalevičienė Auklėtoja metodininkė
Kristina Kazlauskaitė Vyresnioji auklėtoja
Viliūnė Čiomėnienė Vyresnioji auklėtoja
Monika Rodienė Auklėtoja
Remigijus Juozapavičius Vyresnysis auklėtojas
Jūratė Sruogytė Auklėtoja metodininkė
Meilutė Kateivienė Vyresnioji auklėtoja
Joana Kravčenkienė Vyresnioji auklėtoja
Rimantas Liukinevičius Vyresnysis auklėtojas
Richardas Povilauskas Vyresnysis auklėtojas
Nerijus Ostrauskas Vyresnysis auklėtojas
Redas Švambaris Vyresnysis auklėtojas
Rasa Šukienė Auklėtoja metodininkė
Daina Valiūnaitė Vyresnioji auklėtoja
Dalia Stankevičienė Vyresnioji auklėtoja
Ligita Anučauskytė Auklėtoja
Romas Stapulionis Auklėtojas
Violeta Valuntinaitė Auklėtoja
Tomas Bičiušas Auklėtojas
Loreta Strazdauskienė Auklėtoja
Ilmena Domkuvienė Auklėtoja
Viktoras Sėjūnas Auklėtojas
Raimonda Stankuvienė Auklėtoja
Žilvinas Petravičius Auklėtojas

Raimonda Galkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Jelena Knizikevičienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ilona Švambarienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vanda Zaurienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Rasa Arlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Živilė Jarašūnienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Evelina Jurgutienė

Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja

Kristina Kvietkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Viktorija Liaugaudienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ginta Lužeckienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Lilijana Rumšienė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Kristina Serapinaitė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Rima KančauskėLogopedė metodininkė
Silvija MasandukienėLogopedė
Sonata ŠimaitienėVyresnioji logopedė
Neringa UdrienėVyresnioji logopedė
Rosita RačkauskaitėVyresnioji judesio korekcijos specialistė
Roberta GrabauskienėSpec. pedagogė
Justina BičiušienėPsichologė
Augenija DungveckienėVyresnioji surdopedagogė
Įstaigos valdymo struktūros schema