Susisiekti

Šiaulių „Dermės“ mokykla

 

Kiti kontaktai

Socialinė pedagogė Donata Balandienė:  (841) 52 68 29

Administracija

Giedrė Stapulionienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ieva Garbenienė
Neformaliojo skyriaus vedėja
Alvija Nakvosienė
Specialioji švietimo pagalba
Asta Katkienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Ginta Lužeckienė
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja

Rūta Lanauskienė

Direktorė

Giedrė Stapulionienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ieva Garbenienė

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Alvija Nakvosienė

Specialiosios pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja

Ginta Lužeckienė

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja

 Vilma Beinorienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vyresnioji logopedė

Jurgita Steckytė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vyresnioji logopedė

 Rasa Poškevičienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vyresnioji logopedė

Ingrida Miceikienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

Renata Vyšniauskienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Ankstyvojo užsienio (anglų) kalbos vyresnioji mokytoja

Giedrė Grigaitienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vilma Elinskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Jolanta Kreičmanaitė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Jolanta Maziliauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja;

Zikienė Nida

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Inga Zykienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Rimutė Ledauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Kristina Kvietkuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

 Raimondas Gabrielaitis

Vyresnysis mokytojas; dailė

Mokytojas; technologijos

 Arnolda Kapačinskienė

Mokytoja metodininkė; muzika, šokis

 Rasa Kavaliauskienė

Mokytoja metodininkė, anglų kalba

 Eglė Masiulytė

Vyresnioji mokytoja, lietuvių kalba

Ieva Garbenienė

Mokytoja, lietuvių kalba

 

Gediminas Krūmas

Mokytojas, dorinis ugdymas

Roberta Stapulionienė

Mokytoja; kūno kultūra

Asta Budraitienė

Vyresnioji mokytoja; matematika, ekonomika ir verslumas

Mokytoja, fizika

Irma Miniauskienė

Mokytoja; technologijos

Loreta Šedienė

Mokytoja metodininkė; istorija, pilietiškumo ugdymas

Indrė Zakienė

Vyresnioji mokytoja, lietuvių kalba

 Virginija Liucija Baliutavičienė

Vyresnioji mokytoja; kūno kultūra

Bernadeta Sabatauskė

Vyresnioji mokytoja; geografija

Mokytoja; istorija

Laimutė Slavickienė

Mokytoja metodininkė; matematika

Mokytoja; žmogaus sauga

Nomeda Medžiaušienė

Vyresnioji mokytoja; informacinės technologijos

 Laima Pastoraitė

Mokytoja metodininkė; gamta ir žmogus, biologija

Vyresnioji mokytoja; chemija

Mokytoja; fizika

Vitalija Kučienė

Mokytoja metodininkė; muzika

Vyresnioji auklėtoja

Augenija Dungveckienė

Vyresnioji surdopedagogė

 Eugenija Jakimavičienė

Logopedė ekspertė

Violeta Matakienė

Logopedė metodininkė

 Loreta Baltūsienė

Vyresnioji logopedė

Živilė Bielskienė

Logopedė metodininkė

Aurelija Norienė

Logopedė

(vaiko priežiūros atostogos)

Jolanta Žukauskienė

Logopedė metodininkė

Alvija Nakvosienė

Logopedė

 

Roberta Grabauskienė

Logopedė

Vaida Šimaitienė

Logopedė

Donata Balandienė

Socialinė pedagogė

Aušra Senkauskienė

Specialioji pedagogė metodininkė

Laima Juozapavičienė

Specialioji pedagogė metodininkė

Jovita Biliūnienė

Vyresnioji specialioji pedagogė

Justina Bičiušienė

Psichologė

 Aušra Varneckienė

Psichologė

Levita Bielskienė

Bibliotekos vedėja

Jūratė Bosaitė

Bibliotekininkė

Virginija Gineikienė

Mokytojo padėjėja

Alma Pušinskaitė

Mokytojo padėjėja

Miglė Jagminaitė

Mokytojo padėjėja

 Aurelija Kulikauskienė

Vyresnioji auklėtoja

 

Vaida Šimaitienė

Vyresnioji auklėtoja

Ilona Garalevičienė

Auklėtoja metodininkė

Kristina Kazlauskaitė

Vyresnioji auklėtoja

Viliūnė Čiomėnienė

Vyresnioji auklėtoja

Monika Rodienė

Auklėtoja

Remigijus Juozapavičius

Vyresnysis auklėtojas

Jūratė Sruogytė

Auklėtoja metodininkė

Meilutė Kateivienė

Vyresnioji auklėtoja

Joana Kravčenkienė

Vyresnioji auklėtoja

Rimantas Liukinevičius

Vyresnysis auklėtojas

Richardas Povilauskas

Vyresnysis auklėtojas

Nerijus Ostrauskas

Vyresnysis auklėtojas

Redas Švambaris

Vyresnysis auklėtojas

Rasa Šukienė

Auklėtoja metodininkė

Daina Valiūnaitė

Vyresnioji auklėtoja

Dalia Stankevičienė

Vyresnioji auklėtoja

Ligita Anučauskytė

Auklėtoja

Romas Stapulionis

Auklėtojas

Violeta Valuntinaitė

Auklėtoja

Tomas Bičiušas

Auklėtojas

Simas Garbenis

Auklėtojas

Loreta Strazdauskienė

Auklėtoja

Ilmena Domkuvienė

Auklėtoja

Viktoras Sėjūnas

Auklėtojas

Raimonda Stankuvienė

Auklėtoja

Raimonda Galkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Jelena Knizikevičienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ilona Švambarienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Vanda Zaurienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Rasa Arlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Živilė Jarašūnienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Evelina Jurgutienė

Meninio ugdymo vyresnioji mokytoja

Kristina Kvietkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Viktorija Liaugaudienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ginta Lužeckienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Lilijana Rumšienė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Kristina Serapinaitė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Rima Kančauskė

Logopedė metodininkė

 

Silvija Masandukienė

Logopedė

Silvija Rugenė

Logopedė

Sonata Šimaitienė

Vyresnioji logopedė

Neringa Udrienė

Vyresnioji logopedė

Rosita Račkauskaitė

Judesio korekcijos mokytoja

Roberta Grabauskienė

Spec. pedagogė

Justina Bičiušienė

Psichologė

Augenija Dungveckienė

Vyresnioji surdopedagogė

Įstaigos valdymo struktūros schema