Susisiekti

Šiaulių „Dermės“ mokykla

 

Kiti kontaktai

Socialinė pedagogė Donata Balandienė:  (841) 52 68 29

Administracija

Giedrė Stapulionienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Matakienė
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
Živilė Nakčiūnienė
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja
 • Laima Juozapavičienė – Specialioji pedagogė metodininkė, logopedė
 • Jolanta Žukauskienė – Logopedė metodininkė
 • Eugenija Jakimavičienė – Logopedė ekspertė
 • Aušra Senkauskienė – Specialioji pedagogė metodininkė, logopedė
 • Vilma Beinorienė – Vyresnioji logopedė
 • Laimutė Gutauskienė – Vyresnioji logopedė
 • Loreta Baltūsienė – Vyresnioji logopedė
 • Rasa Poškevičienė – Vyresnioji logopedė
 • Aurelija Norienė – Logopedė
 • Ingrida Lusver – Logopedė
 • Jurgita Steckytė – Vyresnioji logopedė
 • Augenija Dungveckienė – Vyresnioji surdopedagogė
 • Violeta Matakienė – Logopedė metodininkė
 • Aušra Varneckienė – Psichologė
 • Justina Bičiušienė – Psichologo asistentė
 • Neringa Udrienė – Vyresnioji logopedė
 • Silvija Rugenė – Logopedė
 • Živilė Nakčiūnienė – Vyresnioji logopedė
 • Sonata Šimaitienė – Vyresnioji logopedė
 • Rima Kančauskė – Logopedė metodininkė
 • Silvija Masandukienė – Logopedė
 • Virginija Gineikienė – Mokytojo padėjėja
 • Aldona Norvaišaitė – Mokytojo padėjėja
 • Alma Pušinskaitė – Mokytojo padėjėja
 • Laima Pastoraitė – Biologijos vyresnioji mokytoja, chemijos mokytoja
 • Rasa Kavaliauskienė – Anglų k.mokytoja metodininkė
 • Irma Miniauskienė – Technologijų mokytoja
 • Eglė Masiulytė – Lietuvių k. vyresnioji mokytoja
 • Indrė Zakienė – Lietuvių k. vyresnioji mokytoja
 • Ieva Juozapavičiūtė – Lietuvių k. mokytoja
 • Asta Budraitienė – Matematikos vyresnioji mokytoja
 • Laima Slavickienė – Matematikos mokytoja metodininkė
 • Loreta Šedienė – Istorijos mokytoja metodininkė
 • Gediminas Krūmas – Dorinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų mokytojas
 • Bernadeta Sabatauskė – Geografijos mokytoja
 • Raimondas Gabrielaitis – Dailės vyresnysis mokytojas, technologijų mokytojas
 • Nomeda Medžiaušienė – Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
 • Virginija Baliutavičienė – Kūno kultūros vyresnioji mokytoja
 • Arnolda Kapačinskienė – Muzikos mokytoja metodininkė, šokio mokytoja
 • Rimutė Ledauskienė – Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Laimutė Gutauskienė – Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Ingrida Miceikienė – Pradinio ugdymo mokytoja
 • Vilma Beinorienė – Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Renata Vyšniauskienė – Pradinio ugdymo mokytoja, ankstyvojo anglų kalbos mokymo vyresnioji mokytoja
 • Rasa Poškevičienė – Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Inga Zykienė – Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Jolanta Kreičmanaitė – Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Nida Zikienė – Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Jurgita Steckytė – Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Giedrė Grigaitienė – Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Roberta Stapulionienė – Kūno kultūros mokytoja
 • Simas Garbenis – Kūno kultūros mokytojas
 • Živilė Jarašūnienė – Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Jelena Knizikevičienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Vanda Zaurienė – Auklėtoja metodininkė
 • Rasa Arlauskienė – Auklėtoja metodininkė
 • Raimonda Galkuvienė – Auklėtoja
 • Ginta Lužeckienė – Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Lilijana Rumšienė – Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Kristina Kvietkuvienė – Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Kristina Jurienė – Auklėtoja
 • Viktorija Liaugaudienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Kristina Serapinaitė – Vyresnioji auklėtoja
 • Ilona Švambarienė – Auklėtoja
 • Evelina Jurgutienė – Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja
 • Rosita Račkauskaitė – Judesio korekcijos mokytoja
 • Aurelija Kulikauskienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Janina Balsevičienė – Auklėtoja metodininkė
 • Viliūnė Čiomėnienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Ilona Garalevičienė – Auklėtoja
 • Ilmena Domkuvienė – Auklėtoja
 • Daiva Gaškauskienė – Auklėtoja
 • Remigijus Juozapavičius – Vyresnysis auklėtojas
 • Meilutė Kateivienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Joana Kravčenkienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Tomas Bičiušas – Auklėtojas
 • Rimantas Liukinevičius – Vyresnysis auklėtojas
 • Vanda Miciuvienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Ligita Anučauskytė – Auklėtoja
 • Virginija Neverdauskienė – Auklėtoja
 • Monika Rodienė – Auklėtoja
 • Aldona Norvaišaitė – Vyresnioji auklėtoja
 • Vitalija Kučienė – Auklėtoja
 • Richardas Povilauskas – Vyresnysis auklėtojas
 • Nerijus Ostrauskas – Vyresnysis auklėtojas
 • Jūratė Sruogytė – Auklėtoja metodininkė
 • Dalia Stankevičienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Vaida Šimaitienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Rasa Šukienė – Vyresnioji auklėtoja
 • Redas Švambaris – Vyresnysis auklėtojas
 • Daina Valiūnaitė – Vyresnioji auklėtoja
 • Kristina Kazlauskaitė – Auklėtoja
Įstaigos valdymo struktūros schema