Kokybės vadybos sistema

BENDROJO VERTINIMO MODELIO DIEGIMAS ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOJE
Šiaulių „Dermės“ mokykloje pradedama diegti veiklos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM).
Veiklos kokybės vadybos sistema – įstaigoje vykstančių veiklos procesų valdymo sistema, teikianti informaciją veiklai koreguoti ir veiklos rezultatams gerinti. Veiklos kokybės įsivertinimo metu yra atliekama įstaigos veiklos analizė pagal BVM kriterijus, pagrindžiant įrodymais (dokumentais), nustatomos stipriosios ir tobulintinos sritys, skiriami atitinkami, numatyti sistemoje balai ir numatomi tobulinimo veiksmai.
Įsivertinimas vykdomas sausio – kovo mėn., tobulinimo planas įgyvendinamas balandžio – gruodžio mėn.
 
Daugiau informacijos ir BVM reglamentuojančius dokumentus galite rasti:
Paskutinio atnaujinimo data – 2024-03-18
LithuanianEnglishUkrainian