Pareigybių aprašymai

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas

 

Auklėtojo pareigybės aprašas

 

Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

 

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

 

Mokyklos logopedo pareigybės aprašas

 

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas

 

Pagrindinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

 

Virėjo pareigybės aprašas

 

Bibliotekininko pareigybės aprašas

 

Judesio korekcijos specialisto pareigybės aprašas

 

Budėtojo pareigybės aprašas

 

Valytojos pareigybės aprašas

 
Paskutinio atnaujinimo data – 2022-11-22
LithuanianEnglishUkrainian