Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

Ikimokyklinio skyriaus vedėjos pareigybės aprašas

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigybės aprašas

 

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas

 

Spec.pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėjo pareigybės aprašas

 

Mokytojo pareigybės aprašas

 

Auklėtojo pareigybės aprašas

 

Logopedo pareigybės aprašas

 

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas

 

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

 

Ikimokyklinio mokytojo padejėjo aprašas

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

 

Naktinės auklės pareigybės aprašas

 

Valytojos pareigybės aprašas