Informacija dėl ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo

Prašyčiau atsižvelgiant į rekomendacijas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo laikytis susitarimų:

1. kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). Esant reikalui naujas vienkartines kaukes galima pasiimti iš mokyklos budėtojų posto, iš medikų kabineto, iš valgyklos;

2.turi būti maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų;

3. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turi atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);

4.esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;

5.maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas ir laisvalaikį organizuoti lauke;

6. skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų) ir kt. (ANT GRINDŲ PAŽYMĖTOS KRYPTYS, PASKIRSTYTOS LAIPTINĖS);

7. mokyklos teritorijoje lauke leidžia laiką kartu tik vienos klasės mokiniai;

8.pailgintos dienos grupės veikloje, t. y. neformalioje veikloje iki pamokų ruošos pabaigos gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;

9.mokinių maitinamas organizuojamas maksimaliai išnaudojant klasės izoliacijos principo taikymą (pvz., kaimyninės klasės, besinaudojančios ta pačia koridoriaus erdve, maitinamos vienu metu pagal iš anksto parengtą grafiką). Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

10. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės;

11.sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą: mokyklos budėtojų poste, medikų kabinete ar raštinėje;

12. sudaryta galimybė bendruomenės nariams dezinfekuoti rankas (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės);

13. pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami.

Būkime sveiki, saugokime save ir kitus.

 

Direktorė Rūta Lanauskienė

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UGDYMO PROCESE

Gyvename 21-ajame informaciniame amžiuje, kuriame informacija įgauna vis didesnį dominuojantį vaidmenį. Tai, kas anksčiau buvo perduodama iš lūpų į lūpas (dainos, pasakėčios, papročiai ir kt.), dabar yra užprogramuojama, įrašoma ir išsaugoma duomenų bazėse. Šiandien labai svarbus naujų IT priemonių taikymas mokym(si) procese. Šių dienų IT problema žmonių savišvietai tampa vis aktualesnė, o jos pritaikomumu bei galimybėmis domisi mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai/rūpintojai). Mokykloje pedagogai stengiasi mokymą(si) paversti šiuolaikišku.

6 – ųjų klasių mokiniai per technologijų pamokas mokėsi rasti idėjų kūrybiniam darbui  interneto platybėse ir jas pateikti mokytojui per „Microsoft Teams“ platformą. Per dailės pamokas bandė pritaikyti šią „išmaniąją“ lentą piešimui bei improvizuoti  piešiant  garsaus ispanų tapytojo  Pablo Picasso kūrinio „Akrobatas ir jaunas Arlekinas”  kopiją.

Naujųjų informacinių technologijų gausėjimas Šiaulių „Dermės“ mokykloje yra mūsų geresnės ir tobulesnės visuomenės procesas, liudijantis apie švietimo sistemos judėjimą į priekį.

Dailės ir technologijų mokytojas

Raimondas Gabrielaitis

Naujausi įrašai

Archyvai

Kategorijos

LithuanianEnglishUkrainian