INGAI TARVYDAITEI – RENGĖJŲ PADĖKA

INGAI TARVYDAITEI – KŪRYBINIO KONKURSO „MŪSŲ KALBINIS KULTŪRINIS KRAŠTOVAIZDIS“ RENGĖJŲ PADĖKA

2023 m. kovo 1 d. Zoom platformoje įvyko kūrybinio konkurso „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ baigiamasis renginys. Jo metu buvo paskelbti nugalėtojai, parodyti geriausi darbai, diskutuota apie konkurso eigą, džiaugtasi brandžiais darbais, dalytasi ateities planais. Su konkurso rezultatais galima susipažinti Lituanistų sambūrio svetainėje: http://lituanistusamburis.lt/.

Šiame konkurse dalyvavo daugiau kaip 150 mokinių iš Lietuvos, JAV, Lenkijos, Airijos, Norvegijos. Visi jie konkurso organizatoriams siuntė darbus, kuriuose stengėsi kūrybiškai atskleisti kalbinę ir kultūrinę savimonę, asmeninį ryšį su lietuvių kalba, tyrė savo gyvenamosios aplinkos kalbinį kultūrinį kraštovaizdį, eksperimentavo kūrybine raiška.

Džiugu, kad šiame konkurse dalyvavo ir Šiaulių „Dermės“ mokyklos 4b klasės mokinė Inga Tarvydaitė, sukūrusi darbą „LANKUPIAI“. Piešinys buvo nupieštas pagal konkurso nuostatuose nurodytą temą „Gyvenamosios vietos kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“. Piešinyje siekta atskleisti Lankupių kaimo istoriją, etnokultūrinį ir kalbinį kraštovaizdį, atminties ženklus, kultūros paveldo objektus, įprasminti istorines asmenybes. Lankupių kaimo istorijos, kultūros, paveldo pažinimas nebuvo lengvas, bet Inga šį iššūkį įveikė. Moksleivei darbą padėjo atlikti auklėtoja metodininkė Jūratė Sruogytė, kuriai taip pat buvo įteikta konkurso rengėjų padėka.

Baigiamasis renginys parodė, kad dominavo tarpdisciplininiai darbai (visose trijose dalyvių grupėse), komandiniai projektai, audiovizualiniai kūriniai, moksliniai tiriamieji darbai. Patys mokiniai renginyje žodžiu pristatė savo kūrinius, pademonstravo kalbinius gebėjimus ir netgi atskleidė savo asmenybes. Beje, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai konkuravo su visais kitais konkurso dalyviais. Mano, manymu, taip vyksta tikroji specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integraciją į bendrojo lavinimo sistemą, į vieningą Lietuvos švietimo lauką.

Konkursą rengė Lituanistų sambūris drauge su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvių kalbos draugija. Pastaroji taip pat įsteigė nemažai prizų, kuriuos gavo visas būrys konkurso dalyvių.

Tikiuosi, kad kitais metais konkurse dalyvaus daugiau mūsų mokyklos mokinių, nes didžiausias laimėjimas yra ne pagrindinis prizas, o pats rengimosi procesas, kuris prisideda prie asmenybės augimo, gimtojo krašto pažinimo ir dvasinių vertybių perėmimo.

Šiaulių „Dermės“ mokyklos auklėtoja metodininkė

Jūratė Sruogytė

Naujausi įrašai

Archyvai

Kategorijos

LithuanianEnglishUkrainian