Mokykloje prisiminta Ieva Simonaitytė ir pristatyti Lankupiai

2023 m. sausio 19 d. Šiaulių „Dermės“ mokykloje įvyko renginys „Bet mano ginklas buvo stipresnis – ne kumštis, ne akmens, o plunksna“. Jo metu dr. Nerijus Brazauskas perskaitė paskaitą „Ieva Simonaitytė: „Aš nežinau. Juk aš pati nežinau, kaip rašau. O kaip parašyta – patys matote“,  taip pat 4b klasės mokinė Inga Tarvydaitė pristatė savo fotografijų parodą „Mano Lankupiai“.

Prelegentas pranešime atskleidė Evės Simonaitytės tapsmą rašytoja Ieva Simonaityte, analizavo jos asmenybę ir kūrybą, autobiografinius kūrinius ir laiškus, atminties vietas ir ženklus. Jis teigė, kad Etmės Evė tapo rašytoja Ieva Simonaityte talento, asmeninės tapatybės kaitos, tarpukario literatūros lauko, Mažosios Lietuvos istorinių patirčių refleksijos dėka.

Inga Tarvydaitė pristatė Lankupius, kaimą, kuris susijęs su Ievos Simonaitytės tėvo – Jurgio Stubros (1877–1938) – šeimos linija ir kuriame ji pati gyveno vienuolika metų. Mokinė nuotraukose atskleidė Lankupių istorines, kultūrines, kultūros paveldo vietas: Lankupių šliuzą, Lankupių kabamąjį tiltą, Lankupių pradinę mokyklą, Minijos upę, dalijančią kaimą į dvi dalis, priklausančias skirtingoms savivaldybėms.

Renginį organizavo etninės kultūros studija „Saulės klėtis“, kurio vadovė Jūratė Sruogytė džiaugėsi renginio dalyvių dėmesingumu ir pabrėžė, kad Ieva Simonaitytė jungia ir praėjusius Ievos Simonaitytės metus ir šiemet minimus Klaipėdos krašto metus.

Mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė dėkojo ir pranešėjams, ir mokyklos bendruomenei už prasmingą buvimą kartu, kuris praturtino mūsų visų kultūrines patirtis ir atskleidė daug naujų dalykų.

Etninės kultūros studijos „Saulės klėtis“ vadovė Jūratė Sruogytė

Naujausi įrašai

Archyvai

Kategorijos

LithuanianEnglishUkrainian