„Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą – Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentų atrankos data – 2021 m. kovo 19 d.

Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus, rasite tinklalapio www.siauliai.lt skiltyje „Skelbimai“, o taip pat adresu: https://www.siauliai.lt/index.php?4195599314.

 

Konkursas paskelbtas 2021 m. sausio 5 d.“

Pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (toliau – Konkurso tvarka), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (naujausia redakcija) 26 punktą, skelbiame komisijos sudėtį.

Informuoju, kad pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjos E. Minkuvienės patvirtintą ugdymo plano 14 . punkto pakeitimą (1 priedas) Žiemos (Kalėdų) atostogos baigiasi 20201 m. sausio 3 d. Mokiniai į mokyklą grįžta 2021 m. sausio 4 d. Prašau atkreipti dėmesį į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą (2 priedas), kad specialiosiose mokyklose ugdymo programos vykdomos kontaktiniu būdu. Visi mokyklos mokiniai 2021 m. sausio 4 dieną tęsia ugdyma(si) mokykloje, kontaktiniu būdu. 5-10 klasių mokiniams žiemos (Kalėdų) atostogos baigiasi sausio 5 d. į mokyklą jie turi atvykti sausio 6 d.

Direktorė Rūta Lanauskienė

2 priedas.pdf (869.31KB)

5-10 klasių mokinių atostogų datos

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Menas yra didis pranašas daiktų pasaulyje.” (Vydūnas)2020 m. gruodžio 3d. Šiaulių „Dermės” mokyklos direktorės Rūtos Lanauskienės bei muzikos ir šokio mokytojos Arnoldos Kapačinskienės iniciatyva buvo organizuotas respublikinis  specialiojo ugdymo įstaigų muzikos ir šokio nuotolinis festivalis – konkursas ,,METŲ LAIKAI 2020”. Renginyje dalyvavo Klaipėdos „Medeinės”, Akmenės raj., Dabikinės Vladimiro  Zubovo, Šiaulių „Dermės”, Telšių „Naujamiesčio” mokyklų bei Panevėžio „Šviesos” specialiojo ugdymo centro ugdytiniai. Festivalis – konkursas „Metų laikai 2020” vyko zoom platformoje. Dalyviai bei meno kolektyvų vadovai turėjo galimybę stebėti visų atlikėjų pasirodymus, dalyvauti aptarime.  Kiekvienas atlikėjas, kolektyvas buvo įvertintas nominacijomis, kurias kūrybiškai apipavidalino mokytoja Nomeda Medžiaušienė, o vadovams išsiųstos atminimo dovanėlės – USB laikmenos, kuriose patalpinti visi vaikų pasirodymai.

Naujausi įrašai

Archyvai

Kategorijos

LithuanianEnglishUkrainian