SUSITIKIMAS MINISTERIJOS ATSTOVAIS

SUSITIKIMAS ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOJE SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ATSTOVAIS

Š.m. vasario 22 d. Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendruomenę aplankė Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas, Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, Šiaulių miesto mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto PPT direktorė Janina Urnikienė ir specialistė Eugenija Jakimavičienė.

Svečiai aplankę edukacines erdves, bendrabutį, valgyklą, su mokyklos administracija diskutavo apie švietimą, ugdymą, jungiantį bendruomenę. Direktorė Rūta Lanauskienė akcentavo, kad mokykloje ugdymas suvokiamas vertybių požiūriu, nes kiekvienas vaikas turi savitų poreikių.

Mokiniai turi teisę į kokybiško ugdymo ir pagalbos užtikrinimą, pagalba virsta įgalinti vaiką veikti. Specialistų bendradarbiavimu, veikimu sukurtos mokykloje sąlygos leidžia mokiniams lygiomis galimybėmis dalyvauti ugdymo procese. Todėl mokykloje yra pritaikyta ugdymo aplinka, individualizuojamas ugdymo procesas, veiksni yra mokinių mokymosi krūvio reguliavimo 5 lygmenimis sistema, kuri apima ir mokinio individualią pažangą. Alvija Nakvosienė, specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja, informavo apie naudojamas „Forbrain“ aukšto dažnio vibraciją teikiančias ausines, kurių dėka mokiniai gali kurti ir apdoroti garsą, per kaulus ir kaulų laidumą patenkantį į nervų sistemą ir smegenis, ir Z-Vibe priemonę,
rekomenduojamą mokiniams, turintiems žemą burnos raumenų tonusą, artikuliacijos, kramtymo, rijimo bei sensorinių sutrikimų.

Visi diskusijos dalyviai sutiko, kad mokyklos bendruomenė yra atvira, ugdymas deklaruoja
įvairovę (siejamos bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemos) , kurioje atsiranda tam tikrų
sprendimų, svarbių ir būtinų kiekvieno žmogaus atžvilgiu. Mokykloje ugdomi mokiniai, orientuoti ne į akademinius pasiekimus, o bendrąsias kompetencijas, pritaikytos ir veiksmingai įgyvendinamos ugdymo programos, realiai diferencijuojamas ugdymas, vertinama ir fiksuojama mokinių individuali pažanga, veiksminga teikiamoji pagalba, tikslingai panaudojami ištekliai.

Mokykloje didžiausias dėmesys skiriamas mokinių savivertės stiprinimui ir džiaugiamasi kiekvieno asmenine pažanga.

Direktorė Rūta Lanauskienė

Naujausi įrašai

Archyvai

Kategorijos

LithuanianEnglishUkrainian