Tautinių šokių rytmetys su vaikų ansambliu „Šėltinis“ ,,Graži mūsų šeimynėlė”

     ,,Nykštukų” grupės mokytojos, įgyvendindamos projektą ,,Piešim, šoksim ir dainuosim – savo miestui pamojuosim”, pakvietė įstaigos vaikučius ir mokytojas dalyvauti tautinių šokių rytmetyje su vaikų ansambliu ,,Šėltinis”. Įstaigos ugdytiniai susipažino su lietuvių liaudies šokiais, rateliais, žaidimais ir muzika. Ansamblio „Šėltinis“ šokėjai džiugino lietuviško šokio menu, tautiškumu, scenine kultūra, liaudies meno puoselėjimu. Vadovė supažindino su tautiniais rūbais, naginėmis, klumpėmis, spragilu, botagėliu. Koncerto metu vaikai buvo ne tik stebėtojai, bet ir aktyvūs šokėjai. Ugdėsi kultūrinė, pilietiškumo, pažinimo ir komunikavimo kompetencijos. Tobulėjo vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Arlauskienė

Naujausi įrašai

Archyvai

Kategorijos

LithuanianEnglishUkrainian