Erasmus+ KA210 tarptautinis projektas

2021-2023 Šiaulių „Dermės” mokykla koordinavo ir įgyvendino Erasmus+ KA210 tarptautinį projektą „Take Eco action with STEAM. Padgrindinis projekto tikslas buvo skatinti ir paruošti mokytojus STEAM veiklų integravimui į ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į tvarumo, ekologijos ir aplinkosaugos idėjas. Projekto metu apie 80 mokytojų iš Lietuvos, Turkijos, Italijos ir Graikijos dalyvavo tarptautinėse mokymo(si) veiklose, dalijosi savo turima patirtimi. Daugiau nei 400 mokinių dalyvavo nuotoliniuose užsiėmimuose (EcoSTEAM + Art; EcoSTEAM + Engineering; EcoSTEAM + Maths; Ecosteam+ Science; EcoSTEAM+ Technology. Parengta mokymosi veiklų platforma, kurioje mokytojai, ugdytojai, STEAM veiklų įgyvendintojai dalijasi savo patirtimi ir visa švietimo bendruomenė gali ja pasinaudoti savo ugdymo procese.

https://ecosteamedu.com/

Naujausi įrašai

Archyvai

Kategorijos

LithuanianEnglishUkrainian